Çağdaş Bir Anlatım Biçimi Olarak Resimli Kitaplar Ve Grafik Romanlar

“Büyük gündemlerin yer kapladığı, zamanı iyice daralan yetişkinler için resimli kitaplar, ilham verici, yaşamdaki ayrıntılara körleşmelerini engelleyici küçük sığınaklardır.”

Okuma alışkanlıklarındaki farklılıklar kitap üretim dünyasını da etkiliyor. Okurun değişen beklentileri, ihtiyaçları ve yeni arayışları yazar, çizer ve yayıncıları uzun süredir farklı anlatım biçimleri üzerine düşünmeye ve üretmeye itiyor. Bütün dünyada eğilim olarak görselliğin, edebiyatın her alanına sızdığını, disiplinler arası çalışmaların çoğaldığını, bunun bir sonucu olarak görsel çalışmalarla metin iş birliğinin arttığını görüyoruz….

…Okul öncesi dönem ve ilk okuma evresi açısından resimli kitapların önemi elbette tartışılmaz. Bu noktada görsel okuryazarlığın erken yaşta kazandırılabilecek, dolayısıyla doğuştan değil sonradan edinilen bir yetenek olduğunu belirtmek gerekiyor. Resimli kitaplar, salt çocuklar için de değildir üstelik. Bugünün yayıncılık anlayışı ve okur beklentileri bakımından resimli kitap ile yetişkin okur ilişkilenişinden söz etmek gerekirse burada asıl vurgulanması gereken, az sözcükle, ağırlıklı olarak görsel yolla anlatılan hikâyelere, en az çocuklar kadar yetişkinlerin de ihtiyacı olduğudur. Ebeveynler genellikle çocuklarına bu tür kitapları okuyarak resimli kitapların gücünden nasiplenirler ama aslında vurgulanması gereken, dönem açısından yetişkinlerin resimli kitaplara her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğu gerçeğidir…

Ayşegül Utku Günaydın tarafından hazırlanan ve iyikitap.net’de yayınlanan makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.