Okuma Önerimiz

  • Tümü
  • Kitap
  • Köşe Yazısı
  • Makale
  • Rapor
  • Tez
  • Yazı

#evdeyimokuyorum

Evde geçirdiğimiz bu dönemi biraz sakin vakit geçirmek, ne zamandır okumadığımız kitapları okumak, hatta körelen okuma alışkanlığımızı yeniden canlandırmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmek elimizde. OKUYAY olarak pandemi döneminde takipçilerimizi okuma konusunda çeşitli öneri ve fikirlerle destekliyoruz. OKUMADIĞIMIZ KİTAPLARI GÖZDEN GEÇİRELİM Evde geçirdiğimiz bu dönemi biraz sakin vakit geçirmek, ne zamandır okumadığımız kitapları okumak, […]

Okuma Kültürü Edinmenin Yolları

“Toplumda okuma kültürünün yaygınlaşabilmesi için, kişilerin, temel okuma yazma becerilerini; okuma alışkanlığı ve eleştirel okuma becerisine dönüştürebilmeleri, bu becerilerin birikimiyle, bilişim teknolojilerinden amaca uygun olarak yararlanabilmeleri gerekir. Bu becerileri edinen bireylerdeki artışın, toplumsal yaşamda okuma kültürünün yapılanmasına önemli katkılar sağlayacağı da açıktır. Bunun için, çocuğun ve gencin eğitim sürecinin tümel bir anlayışla ele alınması; bu […]

Türkçe Öğretmenlerinin ve Önerdikleri Kitapların Söylemleri Bağlamında Okuma Kültürü Anlayışı

Araştırma, Türkçe öğretmenlerinin ve önerdikleri kitapların söylemleri bağlamında Türkçe eğitiminde okuma kültürü edindirme sürecinin ve ilişkili olarak dünya görüşünün belirlenmesi hedefiyle gerçekleştirilmiş bir durum çalışmasıdır. Türkçe öğretmenlerinin, çocuk yazınından yararlanma durum ve düzeyleri, niteliği, kapsamı; bu bağlamda önerilen kitaplar, onların söylemleri ve üzerine yapılan uygulamalar aracılığıyla yetiştirilmek istenen insan tipinin, dolayısıyla günümüz okuma kültürü anlayışının […]

Yaratıcı Dramayla Kitap Kurdu Olunur mu? Çocuk Kitaplarıyla Okuma Sevgisi ve İlgisi Kazandırma

Bu çalışmanın amacı, 3. sınıf öğrencilerinin çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazanmasında yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Öğrenci görüşlerinden yararlanılan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında İzmir ilinin bir ilçesinde yer alan bir devlet ilköğretim okulunda 3. sınıfta okumakta olan 9 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama aşaması 07.04.2016-09.05.2016 […]

Çocuk Edebiyatının Geldiği Son Nokta: Okul Öncesi Dönem Resimli E-Kitaplara Gelişimsel Bir Bakış

Okul öncesi dönem yaşamın ileriki dönemlerine etki eden hassas bir süreçtir. Bu süreçte çocuğun birincil çevresi olan ebeveyn etkileşimlerinin yanında çocuğa sunulacak materyaller, oyuncaklar ve kitaplar gibi uyaran bakımında zengin bir çevre çocuğun gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk için uyaran bakımından zengin çevrenin temel unsurları arasında yer […]

Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine

Arthur Schopenhauer, Çevirmen: Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, 2019 Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine isminden de anlaşılacağı gibi Schopenhauer’ın okumak ve yaşamak arasında kurduğu analojiyi ilgi çekici bir akış içerisinde bizlere sunuyor. “Akıllı insan her şeyden evvel ıstıraptan ve tacizden azade olmak için çabalayacak, sessizliği ve boş vakti, dolayısıyla mümkün olan en az sayıda beklenmedik ve […]

Türkiye’de Okuma Kültürü

Kezban Küçük, Tekin Yayınevi, 2019 Kezban Küçük kaleme aldığı Türkiye’de Okuma Kültürü adlı eser hakkında şunları söylüyor: “Okuma Kültürleri Programı’na başlarken bu programın beni bu kadar farklı mecralara taşıyacağını, bana bu kadar zengin görüş ve algılayış katacağını, okuma dünyasının derinliklerine beni bu denli çekeceğini düşünmezdim. Bu süreçte yazar, şair, çevirmen, öğretmen, akademisyen, gazeteci, sahaf, yayınevi […]

Türkiye’de Eleştirel Okuma Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Bu çalışma, Türkiye`de 1997-2019 yılları arasında eleştirel okuma alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenerek lisansüstü düzeydeki araştırmaların eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanarak hazırlanmış. Bu amaçla tezler yayımlandığı yıl, yöntem, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri ve konu alanları açısından değerlendiriliyor. Tezlerin incelenmesinde betimsel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi kullanılmış.   1997-2019 yılları ile sınırlandırılmış […]

Çağdaş Bir Anlatım Biçimi Olarak Resimli Kitaplar Ve Grafik Romanlar

“Büyük gündemlerin yer kapladığı, zamanı iyice daralan yetişkinler için resimli kitaplar, ilham verici, yaşamdaki ayrıntılara körleşmelerini engelleyici küçük sığınaklardır.” Okuma alışkanlıklarındaki farklılıklar kitap üretim dünyasını da etkiliyor. Okurun değişen beklentileri, ihtiyaçları ve yeni arayışları yazar, çizer ve yayıncıları uzun süredir farklı anlatım biçimleri üzerine düşünmeye ve üretmeye itiyor. Bütün dünyada eğilim olarak görselliğin, edebiyatın her […]

Okuma Alışkanlığı ve Okul Kütüphanelerinin Bireysel Gelişime Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Çocukların okuma alışkanlığı edinmesi konusunda hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının çabası önemlidir. Onlara, okumayı teşvik edecek ortamlar sağlanmalıdır. Okumanın öneminin kavranabilmesi için öğrenciler, eğitim süreci içine okul içinde edindikleri kazanımlar, aile ve çevre tarafından desteklenmelidir. Okuma alışkanlığının kazanılmasında bu olumlu tutumların katkısı büyüktür. Bir gelişmişlik kriteri olarak kabul edilen okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanımı […]

Okumalar Okuması

Alberto Manguel, Çevirmen: Sevin Okyay, Yapı Kredi Yayınları, 2014 Pinokyo’nun okumayı öğrendikten sonra bütün yapabileceği, ders kitabı laflarını papağan gibi tekrarlamaktır. Sayfadaki kelimeleri özümser ama hazmetmez: Kitaplar hakiki anlamda onun olmaz, çünkü hâlâ, maceralarının sonunda bile, onları kendine ve dünyaya ilişkin tecrübelerine uygulamaktan acizdir. Deneyimin kitapları, kitapların kişisel deneyimi zenginleştirdiği ve dönüştürdüğü yaratıcı bir okuma […]

Yaratıcı Çocuk Edebiyatı

Hasan Güleryüz, Edge Akademi, 2013 Türkiye’deki çocuk edebiyatı anlayışının “kitap” odaklı çalışmalar olduğunu gördüm, yaşadım ve anladım! Ülkemizde çocuk edebiyatı kılavuz kitapları, tür bilgileri ve tür örneklerinin sıralamasına (antoloji, seçkiye) dayanıyor. Oysa ki, çocuk edebiyatı, çocuğun sınırsız düşünce gücüyle, yaratıcı dünyasıyla buluşması, buluşturulmasıdır.”Çocuk Edebiyatı” eğitimbilimden (pedagojiden) felsefeye, felsefeden folklora, oyundan yaratıcılığa, danstan müziğe şaha kalkması […]

Çağdaş Çocuk Yazını

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Tudem Yayınları, 2018 Çağdaş Çocuk Yazını, çocuk ve gençlik yazını alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün’den, çocukları “okur” kılmak isteyen öğretmenlere ve ebeveynlere yol göstermesi için hazırlanan kapsamlı bir başvuru kitabı. Bu kitap, çocuk yazınının, bireyin yazın eğitimine olan katkılarını bilimsel olarak tartışmanın yanı sıra, çocuk yazınındaki farklı edebi türlere […]

Büyülü Maske

Şebnem Congar, Resimleyen: Melis Coşkun Başay, Ekol Eğitim ve Sanat Derneği, 2020 Ekol Eğitim ve Sanat Derneği, Avrupa Birliği Sivil Düşün programının “Bizi Bağlayan Şeyler” desteği çerçevesinde Covid-19 salgınından etkilenen tüm çocukların yararlanabilmesi için 7-12 yaş çocuklara yönelik “Büyülü Maske” isimli özgün bir hikâye kitabı hazırladı. Proje kapsamında Ekoldrama’nın 22 yıllık saha deneyimiyle 7-9 ve […]

Jigsaw okuma tekniğinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerilerine etkisi

Hande Çelik Bilgiye ulaşma ve elde edilen bilgiyi kullanarak özgün ürünler ortaya koyma noktasında okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin anahtar rol oynadığı düşünülmektedir. Bu gerçekten yola çıkılarak hazırlanan araştırmanın amacı; jigsaw okuma tekniğinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. İlgili araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesindeki Talatpaşa Ortaokulunda öğrenim görmekte […]

Okumadığınız İçin Teşekkürler

Dubravka Ugresiç, Çevirmen: Gökçe Metin, Ayrıntı Yayınları, 2014 Neden kitapçı raflarını giderek artan sayıda “kötü kitap” doldurmaya başladı? Neden okur “iyi edebiyat”a sırt çeviriyor? Gün geçtikçe neden daha çok yazar şuh pozlar veriyor? Yayın dünyasında bu ve benzeri soruların giderek daha çok dillendirilmeye başladığını görüyoruz. Sakın kitabın metalaştığı, değerlerin aşınıp her şeyin piyasanın acımasız kurallarına […]

Çocuk ve Edebiyat

Prof. Dr. Sedat Sever, Tudem Yayınevi, 2015 Çocuk ve Edebiyat; çocuk edebiyatı alanının akademik anlamda en önemli isimlerinden Prof. Dr. Sedat Sever’in özenle hazırladığı, kılavuz niteliğinde bir kitap. Sever’in uzun yıllara dayanan birikimlerini büyük titizlikle bir araya getirdiği; edebiyat yapıtlarının çocuğun gelişim sürecindeki yeri, çocuk edebiyatının temel öğeleri gibi konuları ele aldığı önemli bir çalışma. […]

Okuma Serüveni

Ümit Aktaş, Çıra Yayınları, 2008 Okumak bu hayatı, salt seyircisi olduğumuz, akışını izlediğimiz, şu veya bu hedeflere koşulduğurnuz ve çoğu kez tükenmesini beklediğimiz ve artık telafi etme şansına sahip olmadığımız hayatımızı yoğun-laştırır. Edilgenliği bükerek hayatın karşısında bir seyirci olmaktan bizi kurtarır. Vakit ya da para… Bunların bahaneler olduğunu hepimiz biliyoruz. Oysa sıradanlaşmaya karşı direnmek zorundayız. […]

Okuma Notları

Hilmi Yavuz, Boyut Yayın Grubu, 1997 … “Okuma Notları”, bir deneme ya da makale olmaya çabalamış, ama olamamış (adı üstünde!) “notlar”dan oluşuyor. Üç yıl boyunca (1989-1992) her ay Gösteri dergisinde, aksatmadan sürdürdüm bu ‘notlar’ı daha sonra da, kısa bir aradan sonra, Varlık’ta yazmaya başladım. Bundan sonra da sürdüreceğim. Okur’un kolayca farkedeceği gibi “Okuma Notları”, tam […]

Kitaba Çağrı Sınavında İnsan

Duran Boz, Kahramanmaraş Valiliği, 2009 2009 yılında Kahramanmaraş Valiliği tarafından basılan kitapta yerli  ve yabancı birçok yazarın okumak üzerine yazmış olduğu metinler yer alıyor. 384 sayfadan oluşan kitap şu bölümlerden oluşuyor: Okumak (Neyi, Nasıl, Niçin) Kitapların Sonsuz Ağı Edebiyat Eğitimi/Okuma/Anlama Kitaplar Benim Kitaplarım/Unutamadığım Kitaplar Kitap / Okumak/ Yazmak Üstüne Şiirler Okumak / Yazmak Üstüne Kitap […]

Okumak Önemlidir Raporu

Anket ve kampanyalar: Okuyucuları nasıl korur ve geri kazanırız? Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) ve Norveç Yayıncılar Derneği okuma eyleminin dünya çapında ne durumda olduğunu belirlemek üzere bir rapor yayınladı. Okumak Önemlidir ismini taşıyan rapor, mevcut durumu birçok ülkeden toplanan anketleri karşılaştırarak açıklıyor. Çoğu 2019-2020 arasında olmak üzere birçok ülkede yapılmış 2015-2020 anketlerini bir araya getiren […]

Okuma Tür ve Teknikleri

Hayatımızın farklı çağlarında, farklı teknikleri kullanarak okuyoruz. Okuma biçimimiz ihtiyaçlarımıza göre değişebileceği gibi kimi zaman da alışkanlıklarımızla şekilleniyor. Okumaya başladığımız ilk günden sonra okuma alışkanlığı edinmemizde farklı tekniklerin etkisi oluyor, bu nedenle eğitimciler de okuma eğitiminde bu teknikler öğrencilerin yaşlarına ve dikkat seviyelerine uygun olarak kullanıyor. İhtiyaç ve alışkanlıklara göre avantaj ve faydaları olan okuma […]

Book Aid

Yasal statüsü “Charity Organization” (Yardım Derneği) olan Book Aid kitap bağışı ve kütüphane geliştirme konusunda uluslararası çalışan öncü bir yardım derneği. Derneğin ana inancı “Kitap hayatı değiştirir”. Book Aid’in kitaba ulaşımı kolaylaştırmaya çalıştığı yerlerin başında okullar, halk kütüphaneleri, eğitim konusunda çalışan diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları ve hapishaneler geliyor. Kitaplar Afrika’daki ve bazı Doğu (Asya) […]

Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları

Günümüz teknolojisinin kullanıcısına sunduğu en önemli yeniliklerden biri olan tablet cihazlar, haberleşme, sosyal ağlar, müzik, oyun ve daha birçok alan gibi, resimli çocuk kitaplarına da var olabilecek yeni bir ortam yaratmıştır. Tablet ortamında yer alan resimli çocuk kitapları “uygulama” olarak karşımıza çıkar. Kitap uygulamaları içerik olarak kitap kavramını barındırsa da biçim olarak tamamen farklı bir […]

Eşli Okuma Ve Uygulama Süreci

Eşli okuma, okumayı daha kalıcı ve güçlü hale getirmek için tercih edilen okuma çeşitlerindendir. Özellikle güçlü okuyucular, zayıf okuyucuların daha iyi okumasında önemli rol oynamaktadır. Eşli okuma, daha çok ilkokul ve ortaokullarda yapılsa da uzun vadede evde, okulda, kütüphanede ve uygun ortamlarda da yapılabilir. Bu açıdan ele alındığında eşli okuma, iki yönde kendini göstermektedir. Bunlardan […]

“İyi Bir Okur” Olmayı Sağlayan Faktörler Nelerdir?

İyi bir okuyucu olmak başta kolay gibi gözüken bir eylem: Bir kitap al, oku ve işte bu kadar! Ancak bu basit sürecin arkasında bir motivasyon sorunu var: Neden bazı insanlar okumaktan büyük bir keyif alarak büyüyor, diğerleri ise böyle bir sevgiye sahip değil? Bu durum bazı sonuçlara yol açıyor. Örneğin, zevk için kitap okumak, olumlu […]

Okumayı Sevdirme Projesi

Ahmet Maraşlı, Timaş Yayınları, 2013 Maraşlı bu kitapla birlikte çocuklar, gençler ve yetişkinlerin artık “kitap kurdu” olmalarını değil, her kitaptan aldıkları özleri bir araya getirerek yeni oluşumlar meydana çıkarmayı önceleyen “bal arısı” olmalarını hedefliyor. Kitap okumayı alışkanlık haline getirmek için önce sevdirmek gerektiğini vurgulayan çalışma, okumayı sevdirecek yöntemler, teknikler, okumayı sevmiş insanların öyküleri, özlü sözler […]

Okuma Eğitimi

Ali Fuat Arıcı, Pegem Akademi Yayıncılık, 2018 Okuma kültürü ve okumanın faydaları üzerine yapılan çeşitli çalışmalar YÖK’ün belirlediği “Okuma Eğitimi” dersinin içeriğine göre yeniden düzenlenere oluşturulan kitap; Türkçe Dersinin Etkinlik Alanları, Okumanın Tanımı ve Meydana Gelişi, Okumanın Prensipleri ve Yöntemleri, Okuma Türleri ve Eleştirel Okuma, Okumayı Etkileyen Faktörler, Okuma Etkinliği, Okuma Eğitimi, İlköğretim Öğrencilerinin Okuma […]

Okuma Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Halit Karatay, Pegem Akademi Yayıncılık, 2018, Ankara Okullarda yapılan okuma eğitimi çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmek amacıyla hazırlanmış olan kitap, özellikle öğrencilerin öğrenme gücünü artırmak ve okul dersleri ile baş etme gücünü geliştirmek için bilişsel farkındalık stratejileri edinmelerini sağlayan; metin çözümleme, özetleme ve değerlendirme çalışmalarını yönlendiren öğretmen ve öğretmen adaylarına işlevsel ve […]

Okuma Eğitimi

Doç. Dr. Oğuzhan Sevim, Dr.Yusuf Söylemez, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018 Süratli ve büyük değişimlerin yaşandığı çağımıza uygun yetişmiş insan gücünün varlığının, okuma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilen bireylerin yetiştirilmesine bağlı olduğunun altını çizen kitapta, okuma ile ilgili temel kavramların yanı sıra okumanın fiziksel, psikolojik ve sosyolojik yönleri de ele alınıyor ve okuyucuya beceri temelli bilgiler […]

Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi

Birlikte kitap okuma, bebek ve çocuklara hem öğrenme hem de ebeveynle nitelikli vakit geçirme fırsatı sunan bir deneyimdir. Çocuğa başka herhangi bir yolla elde edemeyeceği kazanımları ve deneyimleri sunar. Erken dönemde başlatılacak bu faaliyet çocukta ileri dönemde oluşacak okuma alışkanlığına büyük oranda zemin hazırlar. Çocuğa Kitap Okumanın Çocuğun Gelişimine Etkisi Bebek/çocuk birlikte düzenli kitap okuma, […]

Okuma Çemberlerinin İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerine Etkisi

Eleştirel Okuma Stratejileri ve Uygulama Önerileri Eleştirel okuma bireyin okuduklarını yargılaması, sorgulaması, değerlendirmesi, güvenilir kaynaklardan yararlanıp kendi aklını kullanarak sonuca varması olarak tanımlanabilir. Eleştirel okuma aynı zamanda eleştirel düşünmenin ilk ve en önemli basamağıdır. Eleştirel okuma becerisi ile birey, okunan metinlerdeki bilgilerin doğruluğunu ve yazarın düşüncelerini sorgular, önceki bilgileriyle karşılaştırarak sonuca varır. Okuma becerisinin gelişimiyle […]

Okuma Zekası

Selahattin Yaylamaz, C Planı, 2013 Selahattin Yaylamaz Okuma Zekâsı adlı kitabında yeni bir zekâ türünü keşfediyor. Dahası hepimizin büyük yarası olan okuma alışkanlığına bilimsel çözüm sunuyor ve dört adımda okuma alışkanlığını kazanmanın ve artırmanın yolunu tüm okuyucularına gösteriyor. Okuma alışkanlığını kazanmak, artırmak ve sadece okuyarak tüm zekâ alanlarınızın nasıl gelişeceğini görmek için bu kitabı okumanızı […]

Okuma Güçlüğü ve Tedavisi

Doç. Dr. Muammer Yılmaz, Gece Akademi, 2019 Okuma güçlüklerinin giderilmesi ve akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğretmen ve ilgililere yardımcı olabileceği düşünülen kitap dört bölümden oluşuyor. Birinci bölümde okuma becerisi, sesli okuma, okumanın ilkeleri, akıcı okuma, okuma güçlüğü, okuma güçlüğüne sahip çocukların özellikleri, disleksi ve disleksinin belirtileri ve tedavisi üzerinde duruluyor. İkinci bölümde okuma […]

Hızlı Okuma

Öznur Karaeloğlu, Resimleyen: Nuran Balcı Özekçin, FOM Kitap, 2019 “Çocuklar İçin Anlayarak Hizli Okuma” hızlı okuma konusunda öncü isimlerden Öznur Karaeloğlu’nun titiz çalışmalarıyla oluşturduğu renkli bir kitap. Alıştırma hikâyeleri ardından gelen sorularla destekleniyor. Çocuklar için hazırlanmış olan kitap Türkiye’de bu konudaki ilk yayın olma özelliğini taşıyor.

Okumaya Genel Bir Bakış (Kuram ve Modellere Giriş)

Diane H. Tracey, Lesley Mandel Morrow, Çeviri Editörü: Doç. Dr. Hakan Ülper, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017 Kitap okuma eğitimi ve araştırmaları çerçevesinde temel teori ve modelleri inceliyor. Bu kitapla okuyucular, yüksek kaliteli eğitim ve araştırmanın tasarlanmasında ve uygulanmasında teorinin neden önemli olduğunu, kendi çalışmalarına rehberlik eden varsayımları ve inançları eleştirel bir şekilde nasıl değerlendireceklerini ve […]

Okunmuş Gazeteden Çocuk Kitabına

“1979 Dünya Çocuk Yılı’nda Ankaralılar, ülkemizde çocuk edebiyatı ve çocuk kitabı yayıncılığı açısından benzeri az görülür bir gelişmeye tanıklık etti. Ankara Belediyesi, çocuklara adanmış bu yılda onlara armağan olarak dağıtmak üzere on bir adet çocuk kitabının basımını yaptı. Bir Milyon Çocuk Kitabı adlı bu projenin sıradışı yönü ve onu Türkiye için bir ilk kılan şey […]

Çocuk edebiyatının geldiği son nokta: Okul öncesi dönem resimli e-kitaplara gelişimsel bir bakış

Şuheda Bozkurt Yükçü, Aslı İzoğlu Tok, Saniye Bencik Kangal Okul öncesi dönem yaşamın ileriki dönemlerine etki eden hassas bir süreçtir. Bu süreçte çocuğun birincil çevresi olan ebeveyn etkileşimlerinin yanında çocuğa sunulacak materyaller, oyuncaklar ve kitaplar gibi uyaran bakımında zengin bir çevre çocuğun gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Özellikle okul öncesi dönemde çocuk edebiyatı ürünleri, çocuk […]

Tam Benim Tipim

Garfield Simon, Çeviren: Sabri Gürses, Domingo Yayınevi, 2014 Tam Benim Tipim bir font kitabı. Binlerce fontu alt alta sıralayan katalogvari bir kitap değil -öyle olsa muhtemelen bir uluslararası çoksatan olamazdı. Tersine; gerçek öyküler üstüne kurulmuş hayli eğlenceli bir kitap elinizdeki. Gutenberg’in ilk harf kalıbını dökmesinden, Steve Jobs’ın onları bilgisayarımızın font menüsüne doluşturup “modern zaman font […]

Kağıt Medeniyeti

M. Orhan Okay, Dergah Yayınları, 2013 M. Orhan Okay’ın deneme ve konuşma metinlerinden derlenen kitap üç ana bölümden oluşuyor: Kültür, kâğıt medeniyeti ve teknoloji, siyaset ve toplum. Kağıt sayesinde vücut bulan kitabın toplumsal gelişim içerisindeki yerini kültür, siyaset, edebiyat gibi farklı dinamik, mecra ve kavramlar açısından ele alan kitapta yazar şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: “Denemeler […]

Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın

Alpay Kabacalı, Litaratür Yayıncılık, 2000 Kitap, basım ve basın sanayiinin Türkiye’deki gelişmesini başlangıçtan günümüze kadar yansıtmayı amaçlayan ilk çalışmanın ürünü. Matbaanın ülkemizdeki yaklaşık 275 yıllık tarihçesi ve basın yayın alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra, yazılı/basılı kültürümüzün geçmişine ilişkin temel bilgilere bu titiz çalışmayla ulaşmanız mümkün.

Kağıttan Dijitale Yayıncılık

Jens Bammel, Çeviren: Irmak Yavlal, YAYFED, 2019, İstanbul İnternet nedeniyle yayımcılık endüstrisinde yaşanan değişim ve dönüşümleri inceleyen kitap, özellikle yerel yayımcılığı teşvik etmek isteyen ülkelerdeki politika belirleyici mercilere, endüstriyi ve telif hakları ile diğer politikaların kitapların yaratılma, yayımlanma ve tüketilme şeklini nasıl etkilediğini daha iyi anlamaları bakımından yardımcı olma amacı taşıyor.

Ekrandan Okumanın Okuma Kültürüne Etkisi

Ekrandan okuma, bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan, bilgisayar ve internet teknolojisi geliştikçe de değişikliğe uğrayan bir okuma türüdür. İnternetin 1990’lı yılların ortalarından itibaren dünya çapında yaygınlaşmaya başlaması ve ekran teknolojisindeki ilerlemeler, ekrandan okuma davranışının küresel olarak artmasını sağlamıştır. Ekrandan okuma sürecinde bilişsel yetilerin yanı sıra duyusal eğilimler de etkili olmaktadır. Geleneksel […]

Günümüzde Çocuk Edebiyatı ve Gerçeklik

Yrd. Doç. Dr M. Kemal Sevgisunar, Hakemli Makale, 2017 Teknolojinin hızla geliştiği, bilimin tarih boyunca ulaştığı bütün gelişmelerden daha  fazla  ve  daha  hızlı  yol  kat  ettiği,  dünyanın  en  uzak  bir  köşesinde gerçekleşen  herhangi  bir  olayın  haberinin  dakikalar  içerisinde  dünyanın neredeyse  diğer  bütün  köşelerine  ulaşabildiği  bir  çağdayız.  “Bilgi  Çağı” olarak adlandırılan, böyle bir çağda tam tersi […]

Okumak neden ekrana bakmaktan iyidir?

Hatırlıyor musunuz, şundan birkaç hafta öncesine kadar çocuklar ne kadar ekran önünde zaman geçirmeli, okumaya ne kadar zaman ayırmalı, çocukları ekrandan nasıl uzak tutabiliriz gibi konuları rahat rahat konuşuyorduk. Derken korona salgını nedeniyle okullar tatil oldu, apar topar uzaktan eğitime geçildi. Okullu çocuklar günün belirli saatlerinde ekran başına çağrıldı. Uzaktan eğitimin (ve genel olarak eğitimin) […]

Kitapla Hayal Etmek

Elaine Scarry, Çevirmen: Bülent O. Doğan, Metis Eleştiri, 2006 Kitapla Hayal Etmek, edebiyat eleştirisi, felsefe ve bilişsel psikolojinin parlak bir sentezini yaparak daha önce üzerinde pek çalışılmamış bir alan açıyor: Edebiyat eserlerinde tasvir edilen kişileri, sahneleri, ayrıntıları biz okurların zihinlerimizde nasıl olup da canlandırabildiğimizi, kitaplarla nasıl hayal kurabildiğimizi ve örtük talimatlarla oluşturduğumuz bu hayallerin neden çoğu kez […]

Kitap

John Agard, Çevirmen: Bülent O. Doğan, İş Bankası Kültür Yayınları, 2018 Eski çağlardan günümüze kitabın oluşum hikâyesini tarihi dönüm noktalarıyla birlikte anlatan Kitap, özellikle çocuklar için ilgi çekici anlatımıyla dikkat çekiyor. Asırlardır başka insanların öykülerini anlatıyorum,  artık sıra bende. Bu, benim bu raflara gelene kadar başımdan geçenlerin hikâyesidir…

Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları

Mehmet İmrak, Çıra Yayınları, 2006 Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları, neden ve nasıl kitap okumalıyız gibi sorulara sunduğu yanıtların yanı sıra kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere de ünlülerin okuma deneyimleriyle rehberlik ediyor. Etkili okuma tekniklerinin paylaşıldığı bu ilginç kitabı okumanızı öneriyoruz. J. Paul Sartre ‘Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür’ der. Yitirilmiş ne kadar fazla günümüz var. Öyle […]

Türkiye’de Okur Olma Potansiyeli Olan Yetişkinler Kim?

Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019’un okuma kültürünün yaygınlaştırılması açısından dikkate değer katkılarından biri de “okuyabilirler” olarak adlandırılan %18,8’lik bir kesimin varlığının tanımlanması oldu. Okuyabilirler yayıncılar, kitapçılar, kitap fuarları ve kütüphaneciler açısından olduğu kadar okuma kültürünü yaymak üzere çalışma yapan sivil toplum için de önemli bir hedef kitle. Bu kişilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atılacak adımlar […]

İyi Kitap, 125. sayısını dijital olarak yayımladı

Aylık okul öncesi, çocuk ve gençlik kitapları dergisi İyi Kitap’ın dijital olarak yayımlanan 125. sayısı çıktı. Bu yayın döneminin son sayısı çeşitli inceleme yazılarının yanı sıra çocuk ve gençlik yayıncılığını hedef alan sansür uygulamaları ve ayrıca sosyal medyada okur kaynaklı tepkilerin çocuk edebiyatı üzerindeki etkileri üzerine hazırlanan dosyalarıyla birlikte yine zengin bir içerik sunuyor. İyi […]

Annelerin Çocuklarına Hikâye Okumasının Çocukların Sosyal Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Kitapların Sosyal ve Duygusal Alana Etkisi Okul öncesi dönemin çocuğun sosyal duygusal gelişim süreci bakımından önemi büyüktür. Geçirdiği deneyimler ileriki toplumsal yasamı için önem taşır. Bu neden göz önünde bulundurularak okulöncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal gelişimi için bu alanla ilgili çalışmalara yer verilmelidir. Sosyal ve duygusal alanda genel faydalar; •             Kahramanlarla özdeşim kurma, •             Duygu […]

Kitap Okumak Eğlenceniz Olsun

Çocuğumuzun kitap okumasını istiyorsak öncelikle bizi okurken görmesi lazım. Araştırmalara göre çocuklar ebeveynlerinin sözlerini değil davranışlarını örnek alıyor. Ne okuduğumuzun pek önemi yok; gazete, yemek kitabı ya da bir roman okuyabiliriz. Önemli olan, okumanın hayatımızın bir parçası olduğunu fark etmelerini sağlamak. Ayrıca birlikte kitap okuma saatleri de yapabilirsiniz. Özge Altınok Lokmanhekim makalesinde çocukların kitap okuma […]

Kitabın Okunma Biçimleri

“Okurun kitapla kurduğu bire bir ilişkiden doğan mahrem bir alan var. Ancak bu ilişkiyi tersyüz eden, bir başka deyişle, mahremiyeti hiçe sayan bir durum da söz konusu. O da kitabın onu okuyanla birlikte görünür olması. Otobüste veya metroda kitap okuyorsanız kapağı, eğer kapağını saklıyorsanız da okuduğunuz sayfa diğer insanlara açık olur ve yakınlarda duran herkesi […]

Kitap Okumanın 77 Yolu

Selim Çoraklı, Bilgeoğuz Yayınları, 2008 ‘’Kitap Okumanın 77 Yolu’’ isimli kitapta, kitap okumanın öneminden nasılına ve niçin kitap okumamız gerektiğinden kitap seçimine kadar 77 başlık altında inceleniyor.

Okuma Günleri

 Marcel Proust, Çeviri : Kemal Ergezen, Aylak Adam, İstanbul, 2014 Marcel Proust için okuma eylemi, bilgiye ulaşma arzusundan çok daha fazlasıdır.Tümüyle tinsel bir eylem olarak kişinin kendisini değiştirme, dönüştürme ve benliğin aşma sürecine işaret eder. Proust’a göre büyük yazarların okunması, tek başına onların derin düşüncelerinin kavranmasına yol açmaz. Aynı zamanda  okurun, bu ilham kaynağı zekâlarla […]

Okuma Sanatı

Damon Young, Çeviri: Esra Doğu, Maya Kitap, İstanbul, 2018 Bizler, eşsiz birer okur olarak doğmayız, zamanla kelimelerden dünyalar yaratmayı öğreniriz. Peki, neden güzel yazmak yere göğe sığdırılamazken iyi bir okur olmak göz ardı edilir? Okuma Sanatı kitabında filozof Damon Young, okumanın ne kadar keyifli bir uğraş olduğunu Virginia Woolf’un günlüklerinden Batman çizgi romanlarına kadar edebiyatın […]

Eleştirel Okuma

Emin Özdemir, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018 Hemen çoğumuz, okula başladıktan kısa bir süre sonra, harfleri birbiriyle çatarak anlam çıkarma, başka bir deyişle okuryazarlık becerisini kazanırız. Ancak yaşamın akışı içinde bu beceriyi sürekli kullanma gereğini duymayız. Bu yüzden çoğumuz “okur” değil “okuryazar” sayılırız. Peki, okuryazarlıktan okurluğa nasıl geçebiliriz? Eleştirel Okuma kitabı bir yandan sizlere okuryazarlıktan okurluğa […]

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AKICI OKUMA

Davranışçı yaklaşım, okumanın kelime tanıma gibi gözlenebilen becerileri üzerine odaklanmış, anlama gibi beyinde olup biten bilişsel süreçlerle doğası gereği ilgilenmemiştir. Ancak, son yıllarda akıcı okumaya duyulan ilgi, onun ders programları kapsamına alınmasına ve anlama ile olan ilişkisi neticesinde üzerinde özellikle durulmasına neden olmuştur. “Akıcı okuma neden önemlidir?” sorusuna daha yakından bakıldığında akıcı okumayı önemli kılan […]

Podcast Dinlemek Çocukların Okuma Becerilerini Nasıl Artırabilir?

San Luis Obispo, Kaliforniya’da İnglizce öğretmeni olarak görev yapan Michael Godsey’nin The Atlantic web sitesinde yayınlanan yazısının eğitimpedia’da yayınlanmış Türkçe versiyonunu okumanızı öneriyoruz. Godsey makalesinde öğrencileriyle podcast sayesinde geliştirdiği yeni okuma deneyimlerini paylaşıyor. Kendisinin de ilk başta okumayla bağdaştırma konusunda yargılı davrandığı podcast yayınlarının okuma alışkkanlığı kazanmakta zorluk yaşayan öğrencilerde dahi okumayı pekiştirici etkisini öğrencileriyşe […]

Klasikleri Niçin Okumalı?

Italo Calvino, Çevirmen: Füsun Elioğlu, Yapı Kredi Yayınları, 2015 Klasikleri Niçin Okumalı? dünya edebiyat tarihine yalnızca bir yazar olarak değil, edebiyat üzerine düşünceleriyle de damga vuran Italo Calvino’nun hayatının değişik dönemlerinde kendisi için büyük bir önemi olmuş yazarları, şairleri, bilim adamlarını ağırlıyor. “Italo Calvino’nun Kitapları” dizisinden çıkan “Klasikleri Niçin Okumalı?” kitaba başlığını veren metnin yanı […]

Okumanın Tarihi

Alberto Manguel, Çevirmen: Füsun Elioğlu, Yapı Kredi Yayınları, 2015 Alberto Manguel, on altı yaşında Borges’e kitap okuyarak başladığı okurluk “kariyerini” beş dilde okuyarak, yazarak, çevirerek, derleyerek dünyanın farklı yerlerinde sürdürüyor. Okumanın Tarihi Alberto Manguel’in Borges’e kitap okuduğu yıllardan, bulunan en eski kil tabletler ve CD-ROM’lara, kitap okumak için tasarlanmış yataklardan dünyanın en etkileyici kütüphanelerine dek […]

Kitap Kokusu

Mustafa K. Erdemol, Can Yayınları, 2019 “Yazılı kâğıdın neden güzel koktuğunu, o kâğıdı koklamış olmanın bana neden zevk verdiğini hâlâ bilmiyorum. Ama bunun bir bağımlılık olduğunu kabul ediyorum. Matbaa, mürekkep, kâğıt kokusunu sevmenin ne olduğunu herkes anlamayabilir.” diyor, deneyimli gazeteci Mustafa K. Erdemol. Bir okuma tutkusuyla her fırsatta kitapların dünyasına eğilen Erdemol, iyi okur olmanın […]

Ben Buradan Okuyorum, Kitapların Değişen Dünyası

Tim Parks, Çeviri: Roza Hakmen, Metis, 2016 Okuyan, yazan, çeviriyle uğraşan herkesin aklından geçirdiği sorulara dair kuşatıcı bir kitap olan Ben Buradan Okuyorum, birbirini tamamlayan otuz yedi metin aracılığıyla “uluslararası” romanın ortaya çıkışıyla “yerel” edebi üslupların nasıl kaybolduğunu, piyasa güçlerinin “ciddi” kurmacayı nasıl şekillendirdiğini, çevirinin hesapta olmayan etkilerini, edebiyat eleştirisi alanındaki sıkıntıları, yazarların hayatları ve […]

İsmail E. Erünsal: “Öl De Ölürüz Ama Oku De Okumayız”

İsmail E. Erünsal’la okuma kültürü üzerine yapılan ve ONS Yaşama Kültürü Sonbahar 2019‘da yayınlanan söyleşi:

365 Cıvıl Cıvıl Etkinlik

Fiona Watt, Timaş Çocuk, 2008 Eğlenceye hazır mısınız? Biraz kâğıt, biraz boya, bir makas ve bütün bir dünya! Kesin, yapıştırın, boyayın! Arabalar geçsin, kuşlar cıvıldasın, kelebekler uçuşsun, dinozorlar geri dönsün… Kâğıtlarınızın üstünde dünya şenlensin! Renk renk uzaylılar, lezzetli dondurmalar, kendinize maskeler, arkadaşlarınıza kartlar, süslü kutular, robotlar, baskılar daha neler neler… Canınız ne zaman çizmek, boyamak, […]

Kütüphane’de… Sahibinden Anı Öyküler

Bülent Yılmaz , S. Dilek Yalçın Çelik, Çizer: Necmettin Çanak, Hiperlink, 2017 Bu kitabın yazarı Hakkari’den İzmir’e, Türkiye’nin her bir yerinde çalışan kütüphaneciler. Yasadıklarını tarihe not düşerek, bizimle paylaşıyorlar. Kitap kütüphanecilerin mesleklerini nasıl sırtladıklarının hikâyesini anlatıyor. Her ne kadar bir anı kitabı olsa da her yastan anlatıcı ve anıyı barındırdığı için aslında bir özel tarih […]

Tuhaf Kütüphane

Haruki Murakami, İllustrasyon: Kat Menschik, Çevirmen: Ali Volkan Erdemir, Doğan Kitap, 2016 Haruki Murakami’den büyükler için yazılmış, masal tadında bir öykü… Bir çocuk okuldan eve dönerken evinin yakınındaki  kütüphaneyi ziyaret eder. Bir kitap ödünç almak istiyordur. Bodrum kattaki Oda 107’ye yönlendirilir. Burada onu sert bir yaşlı adam karşılar. Korkmuş çocuk Osmanlı İmparatorluğu’nda vergi tahsilatıyla ilgilendiğini […]

Madeline Finn ile Kütüphane Köpeği

Lisa Papp, Çeviren:Gönül Çapan, Hep Kitap, 2017 Madeline Finn, okuma yazmayı yeni öğreniyor ve söylediğine göre okumayı pek sevmiyor. Diğer yandan da öğretmeninin sınıfta okumayı söken ve akıcı okuyan arkadaşlarına verdiği yıldız çıkartmasından almak istiyor. “Daha çok çalışmalısın” anlamına gelen kalpli çıkartmalarla idare etmek zorunda kalıyor. Derken bir cumartesi günü kütüphanede Bonnie isimli bir köpeğe […]

Üç Kafadar Bir Kütüphane

Hasan Atmaca, Edebiyatist, 2020 Akın, kütüphaneye ilk gittiği gün oranın büyüsüne kapılır. Aradığı bilgileri taşıyan kitaplara nasıl ulaşacağını öğrenmesiyle birlikte kütüphane onun için vazgeçilmez bir dost olur. Arkadaşları Ergin ve Oya’nın da ona katılmasıyla “üç kafadar”ın kütüphane maceraları başlar. Yaşam yolunda onları amaçlarına ulaştıracak, hiç bitmeyen bir maceradır bu… Meslek yaşamını kütüphane rafları arasında geçiren […]

Kütüphane Macerası

Kaşmir Huseinovic, Final Kültür Sanat Yayınları, 2014 Dünyanın en büyük şehrindeki en büyük şehir kütüphanesinin, en uzak odasının en uzak rafında, dünyanın en yalnız kitapları diziliymiş. Bunlar, kimsenin raftan alıp da okumadığı kitaplarmış. Bu kitaplarda, en uzak diyarlardaki masal karakterlerinin yer aldığı en harika, en ilginç, en güzel masallar anlatılırmış. Bu hikâyelerin kahramanları çok uzak […]

Levent İz Peşinde 2 – Kütüphane Muhafızı

Mustafa Orakçı, Çizer: Derya Işık Özbay, Timaş Çocuk, 2015 Yaz tatilinde olmalarına rağmen okul müdürü, Levent ve tayfasını okula çağırır. Gizemli bir şekilde dağılan okul kütüphanesini düzenlemelerini rica eder. Tayfa için bu çocuk oyuncağıdır. Ancak onların asıl hedefi bunu yapanı bulmaktır. Kitaplardan kim, ne istemiş olabilir? Levent İz Peşinde serisinin ikinci setinde yer alan kitap […]

Kütüphane Faresi Serisi

Daniel Kirk, Final Kültür Sanat Yayınları, 2014 Kütüphanede yaşayan ve kitap okumayı çok seven fare Sam, bir gün kendi kitabını yazmaya karar verir. Kısa sürede birden fazla kitap yazan kütüphane faresi, geceleri raflara yerleştirdiği kitaplarıyla kütüphane ziyaretçilerinin dikkatini çekince, insanlar bu yetenekli yazarla tanışmak isterler. Sam’in maceralarını anlatan seri 5 farklı kitap ve hikâyeden oluşuyor. […]

Kitap Okumaya Başlayınca Vücudumuzda Neler Olur?

Orijinali 2015 yılında Virginia Üniversitesi tarafından hazırlanıp yayınlanan “Kitap Okumaya Başlayınca Vücudumuzda Neler Olur?” başlıklı yazı bize kitap okumaya başladığımız ilk 10, 30 ve 60 dakika içerisinde vücudumuzda yaşadığımız değişiklikleri anlattıktan sonra kitap okumaya devam ettiğimiz takdirde saatler, günler haftalar ve yıllar sonra yaşayacağımız değişikliklerin altını çiziyor. Bu ilginç yazının Türkçe versiyonuna kalemkahveklavye intenet sitesinden […]

Resimli Çocuk Kitaplarının Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisi

Zeynep TURGUT BAYRAM, Yüksek Lisans Tezi  “Çocukluk dönemi çocukların fiziksel, bilişsel, kişilik ve sosyal gelişimlerinin yeni yeni oluştuğu dönem olduğu için okuma alışkanlığının da çocuğa kazandırılabileceği en doğru zamandır. Anne, baba ve öğretmenler çocuklarının fiziksel, bilişsel, kişilik ve sosyal gelişimlerini sürekli olarak kitaplarla destekler ve onlara düzeylerine uygun kitaplar sunarlarsa çocuklar için kitaplar hayatlarının vazgeçilmez bir […]

Kütüphane/Bir Başka Labirent Öyküsü

Enis Batur, Sel Yayıncılık, 2005, İstanbul  Doğan Hızlan, Enis Batur’un kurguyla derlemenin içiçe geçtiği kitabı Kütüphane için şunları söylüyor: “Enis Batur, kütüphane kavramını yaşayan, kütüphanenin hem bir özgürlük, hem de bir zindan olduğu gerçeğini bilenlere, fark edenlere sesleniyor.” Bir kütüphane kurmaya başladınız. Daha farkında değilsiniz: Orası size ait, içinde bir tek sizin kapalı kalacağınız, yaşadığınız sürece çıkış kapısını bulamayacağınız bir hapishane. Oradan geliyor bu küçük kitap. Oraya gitmek için. 

Kayıp Kütüphaneler- Antikiteden Günümüze Yok Olan Koleksiyonlar

James Raven, Bileşim Yayınevi, 2006  Yazıyı icat ettiğinden bu yana, insanlar, yazmışlar ve yazdıklarını biriktirmişler. Tarihe düşülen bu yazılı kayıtlar, koleksiyonlarda giderek büyümüş. Kütüphaneleri de medeniyetlerin en önemli göstergeleri olmuş. İskenderiye’yi dünyanın her yanında ve tarihin uzun bir diliminden bu yana insanlar, harap edilen, kayıp kütüphanesi ile tanımış. Mezopotamya’da, kayıp medeniyetlerle birlikte, koca koca taş tabletler kayıplara […]

Benim Kitaplarım

Sema Aslan, Doğan Kitap, 2009, İstanbul Benim Kitaplarım, her biri kendi alanında nitelikli işlere imza atmış otuz kitapseverin kütüphaneleri arasında geziniyor. Kitap ünlü kitapseverlerin şahsi kütüphanelerden kurulu devasa bir koleksiyonu okuyucuyla paylaşıyor. Kimi, nadir kitap ve dokümanlardan oluşan, kimi bir araştırmacının düşünsel serüveninin yol haritasını yansıtan, kimi görsel ve işitsel materyali bütünleyen ama hepsi özgün ve işleyen kütüphaneler.   ADALET AĞAOĞLU / […]

0-3 Yaş Çocuklarına Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Özelliklerinin İncelenmesi

Prof, Dr. Mübeccel GÖNEN, Arş. Gör. Gonca ULUDAĞ, Arş. Gör. Ezgi FINDIK TANRIBUYURDU, Öğrt. Gör. Erdem TÜFEKÇİ  Araştırmada, Türkiye’de satışa sunulan 0-3 yaş çocuklarına yönelik resimli çocuk kitaplarının fiziksel, resimleme, içerik özellikleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmış. Çalışmaya Ankara ve İstanbul’daki kitabevlerinde 0–3 yaş çocuklarına yönelik olarak satışa sunulan 146 kitap dâhil ediliyor.  Çalışma verileri araştırmacılar tarafından […]

Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için çocuk kitapları listesi

Hatice Kapusuz, evvelzamansoylencelerim.com adresli web sitesinden yayınladığı içerik ve yazılarıyla çocukların hayatında fark yaratabilecek birçok konuda farkındalık yaratıcı paylaşımlarda bulunuyor. Farklı konularda yazılarını yayımladığı blog yazıları arasında bulunan ‘Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için çocuk kitapları listesi’ isimli makalesinde Kapusuz, cinsiyetçi olmayan çocuk kitabına erişmenin zorluğundan bahsediyor. Kapusuz şöyle devam ediyor:   “Kitaplarda çoğunlukla başrol erkek karakterlere […]

Kitap Okuma Kılavuzum

Kate Messner, Resimleyen: Mark Siegel , Doğan ve Egmont Yayıncılık, İstanbul, 2015 1. ADIM: BİR ÖYKÜ BUL. 2. ADIM: BİR OKUMA ARKADAŞI BUL.   3. ADIM: RAHAT BİR OKUMA ALANI BUL. VE ŞİMDİ: BAŞLA!   Okumayı bilen ancak kitap seçerken ve okurken nelere dikkat etmesini bilmeyen çocuklar için hazırlanmış Kitap Okuma Kılavuzum, okuma rehberi niteliğinde bir resimli […]

Okuma Kültürü Nasıl Kazandırılır

Yrd. Doç. Dr. A. Özgül İnce Samur , Anı Yayıncılık, Ankara, 2016 Temel olarak, ‘çocukla kitap arasındaki köprü en doğru ve etkili şekilde nasıl kurulmalı ve bu amaç çerçevesinde okuma kültürü çocuğa nasıl kazandırılmalı, hangi yol izlenmeli?’, sorularına yanıt veren çalışma okuma kültürünün kuramsal çerçevesini belirlerken, okul öncesinden ergenliğe, çocukların yaş ve gelişim düzeylerini göz […]

Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu

24-26 Mayıs 2008 tarihlerinde, Eğitim Sen Ankara Şubeleri ve Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara Temsilciliği iş birliğiyle bir “Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu” düzenlendi. “Metin türlerinden okuma sürecine; eğitim sistemindeki sorunlar, yerleşik anlayışlar ve yeni iletişim teknolojilerinin yarattığı sorunlar çerçevesinde” ifadeleriyle tasvir edilen sempozyum; edebiyat, eğitimbilim, toplumbilim vb. alanlardan çeşitli uzman ve yazarların katılımıyla gerçekleşti.    Eğitim […]

Edebiyatta Çocuğa Görelik…

“Edebiyatta Çocuğa Görelik… Yaş Grupları” başlıklı makalede, kitaplar üzerindeki yaş sınırlamalarının gerekliği; yazar, editör, çevirmen ve genel yayın yönetmenleri tarafından tartışılıyor. İyi Kitap Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi tarafından derlenen cevaplara bakıldığında, yayıncılıkla ilgilenen dokuz kişinin de bu uygulamayı sınırlandırıcı olarak nitelendirdiği gözlemleniyor. Yaş sınırlamasının uygunsuzluğu konusunda uzlaştıkları görülen yayıncılar, kitapların yaş gruplarına göre biçimlenmesi […]

Okuma Günlüğü

Alberto Manguel, Okuma Günlüğü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2017  Alberto Manguel, Okuma Günlüğü’nü yazmadan birkaç yıl evvel en sevdiği eski kitaplardan birkaçını yeniden okumaya karar veriyor. Bu kitapların çok katmanlı ve karmaşık geçmiş zaman dünyalarının, yazarın onlerı yeniden okuduğu dönemin kaosunu da yansıtıyor olması onu çok etkiliyor. Yazarın deyişiyle “Bir romandaki paragraf aniden gündelik gazetedeki bir yazıya ışık tutuyordu; bir […]

Okuma Üzerine

Marcel Proust, Okuma Üzerine, NOTOS Kitap Yayınevi, İstanbul 2017  Yazarın, “Bize yaşanmamış gibi gelen çocukluk yıllarımızda, çok sevdiğimiz bir kitapla geçirdiğimiz günler kadar dolu dolu yaşanmış başka zaman belki yoktur.” cümlesiyle başlayan Okuma Üzerine, Marcel Proust’un bireyle kitap arasındaki ilişkiyi ve özgün psikolojik edim olarak okumayı irdelediği, bu edimin kaynaklarına yaptığı yolculuğu içeren bir anlatı. Büyük bir yazarın […]

Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Çocuk Kitaplarıyla Gerçekleştirilen Uygulamaların Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında İncelenmesi

Sevilay Bulut’un Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne sunduğu, “Okulöncesi Eğitim Ortamlarında Çocuk Kitaplarıyla Gerçekleştirilen Uygulamaların Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında İncelenmesi” başlıklı doktora tezi size önerilerimizden.  “Çocuklara okuma kültürü edindirmeye ilişkin, öğretmenlerin okulöncesi dönemde ne tür çalışmalar yaptıklarını betimlemeyi, bu çalışmalarda yararlanılan çocuk kitaplarının niteliklerinin ve seçim ölçütlerinin neler olduğunu belirlemeyi ve okuma kültürü edindirme bağlamında hangi […]

Bir Çocuk Kitapları Semineri

Çocuk kitabı yazarı Doğan Gündüz’ün İyi Kitap Çocuk ve Gençlik Kitapları Dergisi için kaleme aldığı “Bir Çocuk Kitapları Semineri” başlıklı yazıyı okumanızı öneriyoruz.  Gülten Dayıoğlu’nun anı kitabıyla kendi araştırmalarını birleştiren Gündüz; 60’lar Türkiye’siyle çocuk edebiyatının buluşturulmasını, Türk-Amerikan kültür ve yardımlaşma kurumlarının ilgili seminerlerini ve Gülten Dayıoğlu gibi usta bir kalemin bu vesileyle müjdelenişini bir film şeridi hâline getirerek […]

Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın

Umberto Eco & Jean-Claude Carrière, Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, Can Yayınları, İstanbul 2010 İki kitap âşığının, semiyolog, düşünür ve yazar Umberto Eco ile sinemacı ve dramaturg Jean-Claude Carrière’in çarpıcı anekdotlarla, hiç duymadığınız ayrıntılarla dolu sohbetini okuyucuyla buluşturan kitap, papirüsten elektronik dosyalara, kitabın beş bin yıllık tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. Jean-Philippe de Tonnac yönetiminde ilerleye sohbet “Kitabın […]

Okumanın Gücü

Ahmet Altıntaş, Okumanın Gücü, Hayat Yayıncılık, Ankara 2018  Okumanın başarıya etkisi üzerinde ayrıntılı bir şekilde duran kitap aynı zamanda çok okuyarak büyük başarılar kazanmış farklı alanlardan kişilerin gerçek yaşamlarından kesitlere yer veriyor. Okuma ve başarı etkileşimini kitap okumanın bireysel ve toplumsal kazançlarıyla detaylandıran kitapta okuma alışkanlığı kazandırma ve okuduğunu anlamak için okuma stratejileri ayrı bir bölümde ele alınıyor. Kitapta […]

Çocuğa Adanmış Konuşmalar

Birçok çocuk kitabının yazarı, Çocuk Vakfı’nın kurucusu Mustafa Ruhi Şirin, çocuk felsefesini “Bir çocukta bütün çocukları düşünmek” cümlesiyle ifade ediyor. Bugün dünyada çocuk sorunları görünür olduğu halde, neden çözülemiyor? Mustafa Ruhi Şirin bunun iki sebebi olduğunu söylüyor: öncelikle doğru sorular sorulmuyor, ikinci olarak da sorular doğru olarak sorulsa bile çözüm üretecek medeniyet düşüncesi ve bakışı […]

Gizemli Kütüphane

Dünya tarihiyle kitapları buluşturarak karanlık raflarda gizlenen hikâyelere ışık tutan Gizemli Kütüphane, Oliver Tearle’nin kitaplara dair merak ettiği soruların cevaplarını bulmayı ve yeni şeyler keşfetmeyi amaçladığı bir eser. Öklid’in bu kadar önemli ve çığır açan çalışmaları nelerdi? Bilimkurgu metinleri geleceği hiç doğru tahmin edebildi mi? İlk yemek kitabını kim yazdı? Victoria dönemi yazarları o kadar […]

Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı

18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı’nda “okuyan bir toplum için ülke genelindeki kütüphanelerin öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi” kararlaştırıldı. Bu doğrultuda; klasik anlayışla hazırlanmış kütüphaneler yerine, zenginleştirilmiş çocuk kütüphaneleri kurulması amaçlanmış ve bu amaca hizmet verecek bir yol haritası çıkarılmıştır. Bilgilendirme kitapçığıyla da Z-Kütüphanelere, yani Zenginleştirilmiş Kütüphanelere […]

Anne Baba ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi

Ayşegül Gündüz’ün Anne Baba ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi başlığıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu yüksek lisans tezini okumanızı öneriyoruz.  Amacı “öğretmenlerin, anne ve babaların okul öncesi çocuk kitaplarını nasıl değerlendirdikleri ve bu kitaplarda hangi özellikleri dikkate almaları gerektiği konusunda görüşlerini ortaya koymak” olan tez okul öncesi kitaplardan “çocukta istenilen davranış […]

Okumak Sizi Daha Mutlu Eder mi?

“The School of Life” adlı uluslararası organizasyon, insanlara günlük hayatla başa çıkmak konusunda yardımcı olmayı amaçlayan birtakım yenilikçi kurslar düzenliyor. İstanbul şubesiyle birlikte Türkiye’de de faaliyet gösteren kurum; Türkçe internet siteleri üzerinde “The School of Life, hayat için iyi fikirler sunan kültürel bir girişim. Kurum; psikoterapi, duygusal gelişim vb. konulardaki çalışma ve araştırmalarıyla öne çıkıyor.  The School of […]

Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi

“Binbir Gece Masallarında kitap, kütüphane ve kitap okuma kavramlarının ele alınışı ve bu kavramlara yüklenen anlamların yorumlanması”nı amaçlayan Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi adlı çalışmayı okumanızı öneriyoruz. Mehmet Ali Akkaya tarafından derlenen motiflere bakıldığında, Binbir Gece Masallarında, kitap ve kitap okuma kavramlarının hem bireye hem de topluma faydaları örneklenmiştir. Çalışmanın önsözünde, “kitap, okuyup yazabilme ve kitaplık motiflerinin […]

Neyi, Nasıl Okumalı?

Neyi, Nasıl Okumalı?, Haluk Yurtsever tarafından kaleme alınan yirmi tanıtım/eleştiri yazısından oluşuyor. Kitapta, ayrıca Sakine Erdoğan, Attila Aşut, Coşkun Adalı ve Yunus Öztürk’le yapılan dört söyleşiye de yer veriliyor. Okurlarından beklentisini “Çalışkan ve meraklı okuyucunun, bu kitaptaki tanıtım/eleştiri yazılarını okuduktan sonra kitapları da okuyacağını umuyorum” şeklinde ifade eden Haluk Yurtsever, daha önce söz alma, yazma fırsatı bulamadığı konulardaki […]

Çocuklarımızla Birlikte Ne Okuyalım?

Anne ve babaların, çocuklarının okuyacağı öykü ve kitaplar belirlerken çocuğun gerçekliğini, yaratıcılığını ve sınırsız hayal gücünü de hesaba katması gerektiğini vurgulayan Özlem Kanat Soysal, her yaştan çocuk için uygun bulduğu kitaplardan oluşturduğu bir dizgeyi “Çocuklarımızla Birlikte Ne Okuyalım?” isimli makalesinde paylaşıyor. Soysal, “bir anne” ve “bir bilim emekçisi” olarak kaleme aldığını söylediği bu makalesinde, anne-babaların çocuk kitabı seçimleriyle […]

Okuma Üzerine Yakın Okumalar

Projemizden bahsederken okumanın, bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki -çoğunlukla- olumlu etkisinden söz etmiştik. Bu etkiyi de okurun kendisi için yeni bir dünya kurabilmesine imkân tanıdığını söyleyerek örneklendirmiştik. Okumanın “hayat kurtarıcı ve ilham verici yönleri, entelektüel gelişime ve ruhsal duruma etkileri” üzerinde duran Okuma Üzerine Yakın Okumalar size önermek istediğimiz kitaplar arasında.   Kitapta okuma, okuma kültürü vb. kavramlar […]

Okuma Uğraşı

Kitapları “bütününü bilmediğimiz bir belli belirsiz dünyanın taşıyıcıları” olarak tanımlayan Akşit Göktürk’ün Okuma Uğraşı adlı eseri size önerilerimizden biri.   Yazarın “Kitap nedir?” sorusuna verdiği yanıt, içine girildiğinde toplumsal ve kültürel bir yapıyla tanıştığınız, etkileşime geçtiğiniz, önceki edebiyat dönemlerinden izler taşıyan ve sonrakilerle ilgili ipuçları sunan bir bütündür. Akşit Göktürk, kitabın yazınsal boyuttan estetik boyuta geçişini özenle işlediği […]

Çağdaş Bir Anlatım Biçimi Olarak Resimli Kitaplar ve Grafik Romanlar

Resimli kitapların, salt çocukların ihtiyacına yönelik ürünler olmadığını, yetişkinlerin de resimli kitaplara ihtiyaç duyduklarını yayıncılık eğilimlerinden ve üretimdeki hızlı artıştan gözlemleyebiliyoruz. Resim-metin işbirliğinin arttığı, resimli kitapların, çizgi romanların tekrar yükselişte olduğu bir dönemdeyiz. Resimli kitapların çocukların okuma alışkanlığı edinmesine katkısını farklı örnekler üzerinden anlatan bu yazı yetişkinlerin bu kitaplarda neler bulabileceğine dair de ipuçları veriyor. […]

Türkiye’deki ve Dünyadaki Çalışmaların Tanıklığında “Okuma Kültürü”

Okuma kültürü kavramının ne olduğunu belirlemek, okuma, okuma alışkanlığı ve okuma kültürüyle ilişkili ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalar tanıklığında Türkiye’de okuma kültürü kavramına yüklenen bilimsel anlamı ortaya koymayı amaçlayan bu makalede ayrıca Türkiye’de ve dünyadaki iyi örneklere de yer verilmektedir.  Okumak için tıklayınız. Özgül İnce Samur, Türkiye’deki ve Dünyadaki Çalışmaların Tanıklığında Okuma Kültürü

Roman Gibi

İyi bir edebiyatçı olan ve geniş kitlelerin okuduğu Daniel Pennac, Roman Gibi adlı kitabında okumayla ilgili görüşlerini bir araya getiriyor. Okumayla ilgili yapılan yanlışları bulabileceğiniz kitapta ayrıca Pennac’ın oluşturduğu bir kitap okurunun hakları bildirgesi de vardır. Daniel Pennac, Roman Gibi, Metis Yayınları, 2014

Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü

Türk çocuk ve gençlik edebiyatının gelişimi için hayata geçirdiği özgün çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) müdürü Prof. Dr. Sedat Sever’den, çocuklara okuma kültürü kazandırma sürecinde, eğitimcilerin ve anne babanın görevlerini konu alan yapıcı bir eser. Prof. Dr. Sedat Sever, Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü, […]

Okuma Kültürü Üzerine Bir Araştırma

Ayyıldız, M., Bozkurt, Ü. ve Canlı, S. (2006). Okuma Kültürü Üzerine Bir Araştırma, Millî Eğitim (Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı), 169, 277–296. Okumak için tıklayınız.

Beynimdeki Kütüphane…

Fatih Erdoğan, Çocuklarla Kitaplarla adlı blogunda Atatürk Kütüphanesi’nde Kütüphane Haftası kapsamında yaptığı konuşmayı yayımladı. “Beynimdeki Kütüphane” başlıklı konuşma, yazarın kütüphane kültürü edinme serüvenini ve insanlarda dil becerisi gelişimini konu ediniyor. Paylaşımını bilimsel araştırmalar ve insan beyniyle bilgisayar arasında kurduğu bir analojiyle de süsleyen Erdoğan’ın bu metnini okumanızı öneriyoruz. Okumak için tıklayınız.