STK Listesi

Bu çalışma, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yürütücüsü olduğu OKUYAY Projesi için Yaşama Dair Vakıf (YADA) tarafından gerçekleştirilen Haritalama Çalışması’nın sonuçlarını içermektedir.

Çalışmanın amacı, doğrudan ya da dolaylı olarak okuma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve kurumsal yapısı bulunmayan diğer topluluklar ile kişilerin okuma kültürüne katkı düzeylerinin ve biçimlerinin listelenmesidir.

Bu çalışma okuma kültürüne katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları, üniversite toplulukları, toplum merkezleri, enformel gruplar ve bireyleri kapsamaktadır. Söz konusu kişi ve toplulukların belirlenmesinde okuma konusunda içerik üretme, içerik üretme kapasitesine sahip olma ve etki gücünün bulunması kriterleri esas alınmıştır.

Araştırma, OKUYAY projesinin ihtiyaçları doğrutusunda İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bursa, Samsun ve Kocaeli illerini kapsamıştır. Buna ek olarak çeşitliliği sağlamak amacıyla Muğla, Muş ve Şanlıurfa illerinden topluluklar da haritalama çalışmasına dahil edilmiştir.

Okuma  kültürünü desteklemeye çalışan STK’lerin, aktivistlerin ve gönüllüllerin yer aldığı liste için tıklayınız.