Türkiye Yayıncılar Birliği

Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Derneği (Türkiye Yayıncılar Birliği) 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet göstermekte olan yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil etmektedir. 386 üyesi bulunmaktadır.

Amaçlar

  • Yayıncılık mesleğini geliştirmek, kaliteli yayın yapılmasını sağlamak,
  • Mesleki sorunlara çözümler üretmek, bu amaçla ilgili bakanlıklar ve resmi/sivil tüm kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  • Kamuoyunu ve üyelerini aydınlatmak, üyelerinin ve yayıncıların haklarını korumak ve desteklemek,
  • Kardeş kuruluşu YAYBİR (Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği) aracılığı ile korsan yayıncılıkla mücadele etmek,
  • Düşünce ve ifadeleri söz, yazı, resim ve başka yollarla açıklama ve yayımlama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasına çalışmak,
  • Kültür, edebiyat ve sanatın geliştirilmesi ve yayılmasına yardımcı olmak,
  • Ülkemizin uluslararası boyutta büyük bir yayıncılık merkezi haline getirilmesi için çaba göstermek,
  • Kitap okumanın yaygınlaştırılması ile toplumsal ve bilimsel araştırmanın özendirilmesine çalışmak.

Birliğimiz uluslararası alanda Türkiye’yi temsilen Uluslararası Yayıncılar Birliği (International Publishers Association – IPA) ve kitap, e-kitap ve süreli yayınlarda e-ticaret altyapı standartlarının geliştirilmesini koordine eden EDItEUR’ün üyesidir.

Yönetim Yapısı

Birlik yönetim yapısı Genel Kurul (iki yılda bir toplanır), Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Komisyonlardan oluşur.

Çalışmalar

RESMİ KURUMLARLA İLİŞKİLER

Türkiye Yayıncılar Birliği yayıncılıkla ilişkili devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini geliştirerek sürdürmekte, yayıncıların sorunlarının çözülmesi ve sektörün gelişmesine yönelik önerilerini aktarmakta, yasalarda değişiklik süreçlerine görüş ve somut önerileriyle dahil olmaktadır. Birliğimiz 4-5 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen, devlet ve sektörden konuyla ilgili tüm kurum ve kişilerin katıldığı 5. Ulusal Yayın Kongresi’nin organizasyonunda ve kongrede alınan kararları izlemek amacıyla kurulan İzleme Komitesi’nde Eş Başkanlık ile temsil edilmektedir.

YAYINCILIK KURULTAYLARI

Türkiye Yayıncılar Birliği yayıncılıkla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası çapta etkinlikler de organize etmektedir. Farklı alanlarda uzman yayıncıların bir araya gelmesi, yayıncılığın sorunlarının tüm detaylarıyla tartışılması, ortak akıl ile çözüm üretilebilmesini sağlamak amacıyla 2004’ten bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi’yle birlikte iki yılda bir Türkiye Yayıncılık Kurultayı düzenlemektedir.

YAYINCILIK EĞİTİMİ PROGRAMLARI

Derneğimizin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim’le işbirliği içerisinde başlattığı Yayıncılığa Giriş, Yayıncılıkta Editörlük ve Yayıncılıkta Satış ve Pazarlama programları, periyodik olarak devam etmektedir. Direktörlüğünü ve eğitmenliğini Doç. Dr. Sevengül Sönmez’in üstlendiği eğitimlerde derslere yayınevlerinden ve telif ajanslarından yetkililerin yanı sıra çevirmenler de bilgi ve deneyimlerini aktararak katkıda bulunmaktadır. Eğitim alanlar arasında yayınevi çalışanları, öğrenciler ve çevirmenlerin yanı sıra, yayıncılık sektörüne ilgi duyan farklı yaş gruplarından katılımcılar da bulunmaktadır. Programlara kayıt yaptıran Derneğimiz üyesi yayınevlerine %30 indirim kolaylığı sağlanmaktadır.

DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ VE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olan yayınlama özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması için de çaba sarf eden Birlik, 1995’ten bu yana her yıl, düşüncelerini özgürce ifade etmekten ve yayımlamaktan çekinmeyen, özgür yayıncılığın önünü açan isimlere törenle Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü vermekte ve ödülle birlikte her yıl yayınlama özgürlüğü ile ilgili haber ve verilerin derlendiği Yayınlama Özgürlüğü Raporu yayınlamaktadır. Bu rapor İngilizceye çevrilerek başta AB olmak üzere tüm ilgili kurumlara gönderilmektedir.

Uluslararası İlişkiler

INTERNATIONAL PUBLISHERS ASSOCIATION – IPA: Birliğimiz Türkiye’yi temsilen Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International Publishers Association – IPA) tek üyesidir. 2016-2018 döneminde IPA Yayınlama Özgürlüğü Komitesi üyesi olarak da çalışmakta, Yayınlama Özgürlüğü, Telif Hakları ve Korsancılıkla Mücadele, Okuryazarlık ve Kitap Politikaları, Eğitim Yayıncılığı komitelerinde aktif görevler almaktadır. Birliğimiz uluslararası sektörel etkinliklere Türkiye’deki yayıncıları temsilen katılmakta, Türkiye’ye özgü sorun ve ihtiyaçları aktarmakta, diğer ulusal ve uluslararası yayıncılık örgütleriyle dayanışma içinde sorunlara çözüm aramaktadır.

EDItEUR: Kitap, e-kitap ve süreli yayınlarda e-ticaret altyapı standartlarının geliştirilmesini koordine eden uluslararası organizasyonun üyesi bulunan Birliğimiz ülkemiz yayıncılığının ihtiyaç duyduğu bibliyografik bilgi ve ürün bilgisi, hak yönetimi ve ticaret, dijital baskı için altyapı standartları, elektronik veri değişimi ve diğer e-ticaret standartları hakkında EDItEUR’ün kendi geliştirdiği standartların ve diğer uygun standartların kullanımını yaygınlaştırmak ve diğer standart kuruluşlarıyla da iletişim kurarak sektör paydaşları arasında bilgi alışverişini ve iş birliğini sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Projeler

Birliğimiz yayıncılığın özgürce gelişimine sektörel ve hak temelli projeler geliştirerek de katkıda bulunmaktadır:

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda Projesi

Ekim 2014  Ekim 2015 döneminde AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında desteklenen proje, İsveç Yayıncılar Birliği ortaklığıyla, Uluslararası Yayıncılar Birliği, IPSBianet ve TÜYAP’ın desteğiyle yürütüldü. Projenin amaçları, yayıncılık sektörü ile politika yapıcılar arasında savunuculuk süreci başlatmak, yayıncılık paydaşları ve kamuoyunu mevcut durum ve ilgili AB politikaları konusunda bilgilendirerek farkındalık artırmak, AB üyeleri ve Türkiye’de ilgili STK’ler arasında ortaklıkları geliştirmekti. Ankara, Brüksel ve Stockholm’de danışma ve çalışma ziyaretleri, Ankara’da çalıştay, 9 ilde yerel toplantılar, 5 kitap fuarında paneller düzenlendi. Kapanış konferansında açıklanan “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” başlıklı tematik rapor ulusal ve uluslararası kuruluşlara duyuruldu.

yayinlamaozgurlugu.org

Mesleğimiz Yayıncılık Projesi

Şubat 2016 – Mayıs 2017 sürecinde gerçekleştirilen 15 aylık proje, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında, Birleşik Krallık Yayıncılar Birliği ortaklığı, Avrupa Yayıncılar Federasyonu, Alman mesleki eğitim kuruluşu mediacampus Frankfurt ve Norveç Yayıncılar Birliği desteğiyle yürütüldü. Türkiye’de yayıncılık alanındaki mesleklerin tanımlanması ve mesleki standart ve yeterliliklerin AB standartlarına uyumlu şekilde belirlenmesi amaçlarını taşıyan proje süresince, Ankara, Belçika, Birleşik Krallık, Almanya ve İtalya’ya çalışma ve danışma ziyaretleri, İstanbul’da geniş katılımlı çalıştay gibi etkinlikleri düzenlendi. Proje sonunda Türkiye yayıncılık sektöründe meslekler, standart ve yeterlilikler, ilgili mevzuat ve AB üyesi ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırmalı analiz içeren bir kitapçık Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı, “Yayıncılık Meslekleri Sözlüğü” isimli dijital sözlük proje sitesinde yayıncılıkla ilgilenen tüm kesimlerin erişimine açık.

meslegimizyayincilik.com

Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu

15 Ocak 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY Platfromu) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde kuruldu. Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin dört bir bölgesinden çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.  

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenleyeceği toplantılar ve etkinliklerle, okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek isimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Kitap Fuarları

TÜYAP ile birlikte Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Samsun kitap fuarlarının; ayrıca, İstanbul’da düzenlenen İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın organizasyonunda yer almaktadır. Bu işbirliği neticesinde üyelerimizin TÜYAP Kitap Fuarları’na özel indirimle ve öncelikli olarak katılımı sağlanmıştır.

Uluslararası Kitap Fuarları

Birlik, 1999 yılından beri Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın Türkiye Ulusal katılımı organizasyonlarında yer almaktadır. 2007 yılından itibaren de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde birliğimizin de Genel Başkan düzeyinde temsil edildiği Türkiye Ulusal Komitesince katılımına karar verilen diğer uluslararası kitap fuarlarında da katılım, temsil ve organizasyon çalışmalarında yer almaktadır. Yayıncılarımızın Frankfurt ve Londra Kitap Fuarlarında ulusal stant içinde bireysel stantlarla temsili diğer uluslararası kitap fuarlarında Türkiye Ulusal Standında kitaplarını sergilemeleri ve iş ilişkileri için standı kullanmaları sağlanmıştır.

Türkiye Yayıncılar Birliği, üyeleri ile devamlı ve dinamik bir işbirliği içerisinde yayıncılık sektörünün güncel ve temel sorunlarına çözümler bulmak, bunları günlük hayatta uygulamak için çaba göstermektedir. Sektörle ilgili her türlü gelişme, sorun ve çözümleri üyelerimizle paylaşılmakta, üye toplantıları, duyurular, bültenler ve internet sitemizdeki yayınlarımızla bilgilendirme çalışmalarımız sürdürülmektedir.

turkyaybir.org.tr