Türkiye’de Eleştirel Okuma Konusunda Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Bu çalışma, Türkiye`de 1997-2019 yılları arasında eleştirel okuma alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenerek lisansüstü düzeydeki araştırmaların eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanarak hazırlanmış. Bu amaçla tezler yayımlandığı yıl, yöntem, veri toplama araçları, örneklem özellikleri, veri analiz teknikleri ve konu alanları açısından değerlendiriliyor. Tezlerin incelenmesinde betimsel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi kullanılmış.  

1997-2019 yılları ile sınırlandırılmış çalışma, bu yıllar arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez

Merkezi Veri Tabanında bulunan ve tam metin olarak ulaşılabilen tezleri kapsamına alıyor.

Tezin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Çağdaş Bir Anlatım...
Usulden Yönteme: M....