Okuma Alışkanlığı ve Okul Kütüphanelerinin Bireysel Gelişime Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Çocukların okuma alışkanlığı edinmesi konusunda hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının çabası önemlidir. Onlara, okumayı teşvik edecek ortamlar sağlanmalıdır. Okumanın öneminin kavranabilmesi için öğrenciler, eğitim süreci içine okul içinde edindikleri kazanımlar, aile ve çevre tarafından desteklenmelidir. Okuma alışkanlığının kazanılmasında bu olumlu tutumların katkısı büyüktür. Bir gelişmişlik kriteri olarak kabul edilen okuma alışkanlığı ve kütüphane kullanımı gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan gelişimin de bir göstergesidir. Günümüzde toplumların okuma alışkanlığı ile refah seviyesi arasında da doğrudan bir bağ kurulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde okuma alışkanlığı ve okul kütüphaneleri üzerine yapılan araştırmaları karşılaştırarak Türkiye’deki “okuma alışkanlığı ve okul kütüphanelerinin kullanılma” düzeyi hakkında bilgi vermektir.

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Okumalar Okuması
Çağdaş Bir Anlatım...