Eşli Okuma Ve Uygulama Süreci

Eşli okuma, okumayı daha kalıcı ve güçlü hale getirmek için tercih edilen okuma çeşitlerindendir. Özellikle güçlü okuyucular, zayıf okuyucuların daha iyi okumasında önemli rol oynamaktadır.

Eşli okuma, daha çok ilkokul ve ortaokullarda yapılsa da uzun vadede evde, okulda, kütüphanede ve uygun ortamlarda da yapılabilir. Bu açıdan ele alındığında eşli okuma, iki yönde kendini göstermektedir. Bunlardan birincisi öğretmen-öğrenci, aile bireyi-çocuk, güçlü okuyucu-zayıf okuyucu gibi karşılıklı yapılan okumadır. Diğeri ise bağımsız (yalnız) yapılan okumadır. Birincisinde okuma, aynı anda her yönüyle (yanlış-doğru, eksik-tamamlama vs.) yapılırken diğerinde ise okuyana zaman ve kritik etme fırsatı verilir.

Bu okuma sürecinde bazı stratejilerin kullanılması, eşli okumanın genel yapısını anlama adına önemlidir.

Uygulama süreci stratejileri ve genel faydalarını sıralarsak;

Eşli okuma öncesi;

 • Seviyeye uygun bir kitap seçiminin yapılması,
 • Okuma yapacak kişinin istediği metni seçmesine izin verilmesi,
 • Seçilen kitabın akıcı olması

Eşli okuma esnası;

 • Birlikte yüksek sesle okumaya başlanması,
 • Tekrarların yapılması ve yaptırılması,
 • Okunanların gerçek hayatla bağlantıların kurulması,
 • Okuyana yeterli zamanın verilmesi

Eşli okuma sonrası;

 • Sorularla okumanın pekiştirilmesi,
 • Metin hakkında tartışma ve yorum yapılmasıyla eşli okuma süreci gerçekleşecektir.

Eşli okumanın faydaları;

 • Bireye okuma sürecinde odaklanma ve zorlukları aşma becerisi kazandırmak,
 • Motive olmak ve olaylara bütüncül bakabilmek,
 • Çocuklar için okuma heyecanı ve alışkanlığı katmak,
 • Kitaba bağlılığı ve okuma kapasitesini arttırmak,
 • Okuma ve dinleme kazanımı edinmek,
 • Okumayı eğlenceli hale getirip sürekliliğine teşvik etmek.  

Öğr.Gör. Dr. Necmi Aytan, ‘’Eşli Okuma ve Uygulama Süreci’’, ‘’International Journal of Social Science’’, 32, 527-536, 2015

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

“İyi Bir Okur”...