Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları

Günümüz teknolojisinin kullanıcısına sunduğu en önemli yeniliklerden biri olan tablet cihazlar, haberleşme, sosyal ağlar, müzik, oyun ve daha birçok alan gibi, resimli çocuk kitaplarına da var olabilecek yeni bir ortam yaratmıştır. Tablet ortamında yer alan resimli çocuk kitapları “uygulama” olarak karşımıza çıkar. Kitap uygulamaları içerik olarak kitap kavramını barındırsa da biçim olarak tamamen farklı bir ortama taşımıştır. Bu uygulamalar bir zamanlar basılı ve durağan olan sayfaya ses, hareket, etkileşim ve oyun getirerek okuyucuların kitap okuma biçimlerini değiştirecek yenilikler sunmuştur. Ayrıca bu olanaklar sayesinde, kitap uygulamaları sadece içerik sunmakla kalmamakta, zengin bir öğrenme deneyimi de sağlayabilmektedir. Basılı ortamda olduğu gibi bu alanda da çocuklar için gelişimsel açıdan uygun, tasarım ve içerik açısından nitelikli uygulamalara ihtiyaç doğmaktadır.

Tablet cihazlar üzerinde çocuklara yönelik bir tasarım yapmak başlı başına birçok soruyu beraberinde getirmektedir. Göz önünde bulundurulması gereken unsurlar, geleneksel çocuk kitaplarında bulunması gereken özelliklere birçok açıdan hem benzemekte hem de farklılaşmaktadır. Bu çalışma, betimleme yöntemi çerçevesinde etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları alanındaki tasarım ilkelerini irdeleyerek, nitelikli bir etkileşimli çocuk kitabı uygulamasının biçim ve içerik yönünden nasıl olması gerektiğini araştırmaktadır.

Teze buradan ulaşabilirsiniz.

Eşli Okuma Ve...
Bir İstanbul Festivali