Okul Öncesi Eğitim Ortamlarında Çocuk Kitaplarıyla Gerçekleştirilen Uygulamaların Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında İncelenmesi

Sevilay Bulut’un Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne sunduğu, “Okulöncesi Eğitim Ortamlarında Çocuk Kitaplarıyla Gerçekleştirilen Uygulamaların Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında İncelenmesi” başlıklı doktora tezi size önerilerimizden. 
 
“Çocuklara okuma kültürü edindirmeye ilişkin, öğretmenlerin okulöncesi dönemde ne tür çalışmalar yaptıklarını betimlemeyi, bu çalışmalarda yararlanılan çocuk kitaplarının niteliklerinin ve seçim ölçütlerinin neler olduğunu belirlemeyi ve okuma kültürü edindirme bağlamında hangi özellikleri taşıdıklarını değerlendirmeyi” amaçlayan araştırma; farklı okullardan otuz okulöncesi öğretmeniyle görüşülerek hazırlanmıştır. “Okuma Kültürü Bağlamında Çocuk Edebiyatı Yapıtlarından Yararlanma,” “Okuma Kültürü ve Kitapla Gerçekleştirilen Etkinlikler” ve “Okuma Kültürü Edindirme Sürecinde Öne Çıkan Sorunlar” temalarıyla ve bu temaların on üç kategori ve on altı alt kategoriye ayrılmasıyla işlenen çalışma, “okulöncesi öğretmenlerinin okuma kültürü edindirme sürecini nasıl anlamlandırdıkları ve destekleyip desteklemedikleri” konularını işlemektedir. Araştırma sonucunda; eğitim ortamlarında -maddi yetersizlikten ve denetim eksikliğinden kaynaklanan- sorunlara dikkat çekilmiş, kitap seçimlerinde ise çocuk edebiyatı ve çocuk kitabı ayrımı yapılamamasına ilişkin sıkıntılar saptanmıştır.

Sevilay Bulut, “Okulöncesi Eğitim Ortamlarında Çocuk Kitaplarıyla Gerçekleştirilen Uygulamaların Okuma Kültürü Edindirme Bağlamında İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi, Ankara Mart 2018

Teze ulaşmak için tıklayınız.

Bir Çocuk Kitapları...