Kategori: Kitapçıklar

  • OKUYAY Platformu Yasa / Yönetmelik Taslağı Çalışması

    Okuma kültürünün bir kalkınma meselesi olduğu inancıyla inşa edilen OKUYAY projesinin okuma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda yaşanan sorunların aşılması için belirlediği...

  • Okuma Kulüpleri Kitapçığı

    Okuma Kulüpleri kitapçığı, Türkiye Yayıncılar Birliği projesi olan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu’nun okuma kulüpleri hakkında farkındalık yaratma, okuma kulüplerini tanıtma ve bu...

  • Okuma Kültürü Kiti

    Bu doküman OKUYAY Platformu tarafından hazırlanan Okuma Kültürü posterinde resim ve çeşitli başlıklarla anlatılan okuma kültürüne dair unsurlarla ilgili bilgilendirici açıklamaları içermektedir....