Ortaklar ve İştirakler

ORTAKLAR

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

AÇEV 25 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışmaktadır. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

AÇEV, ağırlıklı bir biçimde eğitim programlarıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Hedef kitlesini ihtiyacı araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel temelli programlar geliştirip, bunları işbirlikleri ile uygular ve uygulamaları değerlendirir. Programlarının hedef kitlesini; sosyal ve ekonomik koşullardan ötürü gelişimleri desteklenemeyen ortamlarda yaşayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar oluşturmaktadır.

acev.org/

Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediyesi’nin misyonu; katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlikçi, özgürlükçü; çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır. Belediyenin vizyonu ise; katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belediye olmaktır. Belediye bünyesinde bir çok kültür ve sanat merkezi faaliyet göstermekte ve Kadıköy ilçesinin bir çok bölgesinde vatandaşlar bu faaliyetlerden yılın tümünde yararlanmaktadır.

kultursanat.kadikoy.bel.tr/

kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kultur-merkezleri

Türk Kütüphaneciler Derneği

Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Kütüphanecilerini bir meslek örgütünün çatısı altında toplamak, seslerini duyurabilecekleri, sorunlarını tartışabilecekleri, onlara çözüm yolları arayabilecekleri, dostluk ve dayanışma topluluğu oluşturacakları bir ortam yaratmak amacıyla 19 Kasım 1949 tarihinde Adnan Ötüken öncülüğünde kurulmuştur. Derneğin misyonu, bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmektir. Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemektir.

kutuphaneci.org.tr

Kingston Üniversitesi (KU)– Birleşik Krallık

Üniversite sanat, tasarım, moda, bilim, mühendislik ve işletme alanlarında uzmanlaşmıştır. 1992’de üniversite statüsü almıştır, daha önce kurum Kingston Politeknik olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, kökleri 1899’da kurulan Kingston Teknik Enstitüsüne dayanmaktadır. KU, tanıtım projeleri okuma konusunda geniş deneyime sahiptir.

kingston.ac.uk/

İŞTİRAKLER

Stiftung Lesen

Almanya’nın Mainz kentinde bulunan Stiftung Lesen (Alman Okuma Vakfı), okuma ve okur yazarlık teşviki üzerine çalışan bir kuruluştur. Bugün medya tarafından yönendirilen ve kültürel çeşitliliği olan toplumumuzda okumak topluma katılımın ön şartıdır. Okuma, insani gelişme için esastır, insanların dolu ve anlamlı hayatlar yaşamalarını ve içinde yaşadığımız toplulukların zenginleşmesine katkıda bulunmalarını sağlar. Stiftung Lesen’in vizyonu, çalışmaları ve farklı programları hakkında daha fazla bilgi için:

www.stiftunglesen.de/meta/englisch/

Okuma Kültürü Derneği

Okuma Kültürü Derneği, okuma kültürünü geliştirmeyi, çocukların ve yakınlarının temel yaşam becerilerine sahip bireyler olmasına katkıda bulunmayı, nitelikli okuma ortamlarını ve çocuk kütüphanelerini yaygınlaştırmayı, okumayı, herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan bir dernektir.

okumakulturu.org.tr/