OKUYAY Platformu’nun Başarısı, Sonuç Toplantısı’nda Rakamlarla Anlatıldı!

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin hayata geçirdiği OKUYAY Platformu’nun 24 aylık yoğun çalışmalarının sonuçları, online olarak gerçekleşen Sonuç Toplantısı’nda açıklandı. OKUYAY Platformu’nun sürdürülebilirlik hedefleri de toplantıda paylaşıldı ve projenin sahiplenilmesi çağrısında bulunuldu.
 
OKUYAY Platformu’nun 12 Ocak 2021 Salı günü online olarak gerçekleşen Sonuç Toplantısı’nda çalışmaları sonucunda elde edilen verileri ve hazırlanan kaynakları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda, OKUYAY Platformu’nun 24 aylık faaliyeti sonucunda elde edilen uygulama sonuçları;

  • Etkin ve güçlü ortaklıklar ve ağlar kurulması
  • Önemli araştırmaların toplumun hizmetine sunulması
  • Topluma hizmet eden kapsamlı kaynakların oluşturulması
  • Milyonlarca kişiye ve çocuğa ulaşılması
  • Bir seferberlik çağrısı yapılarak  sesli okuma günüyle örnek uygulamasının yapılması
  • Pilot projelerle iyi örnekler yaratılması
  • “Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı?” kampanyası başlatılarak kamu otoritelerine sunmak üzere yasa/yönetmelik taslak öneriler listesi hazırlanması

maddeleriyle özetlendi.
 
Toplantı, Proje Koordinatörü Ebru Şenol’un, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik’in konuşmalarıyla başladı. Kenan Kocatürk, TYB’nin bundan sonraki faaliyetlerinde okuma kültürünü yaygınlaştırma çalışmalarına daha çok yer verileceğini vurgularken Hakan Atik konuşmasında OKUYAY Platformu’nun ortaklık ve ağ kurma konusundaki başarısına ve pandemi sürecinde dijitalleşme konusundaki becerisine dikkat çekti.
 
Topluma ve geleceğe dair umut veren bir konuşma yapan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, OKUYAY Platformu için yaptıkları Okuma Kültürü Araştırması 2019’un okuma ve kitaba erişim konusunda önyargıları yıkan bir araştırma olduğunu ve bugün Türkiye’nin okuma kültürü açısından hayli yol aldığını ifade etti. Konuşmasının devamında pandemi sürecinin toplumsal etkilerini oldukça önemli tespitlerle ortaya koyan Ağırdır, bu sürecin özellikle toplumdaki dayanışma duygusunu yeniden canlandırması açısından çok önem taşıdığını; toplumun geleceğe dair umutlanmaya ihtiyaç duyduğunu ve OKUYAY Platformu’nun hedeflediği kültürel gelişimin, bu umudun anahtarı olacağını vurguladı.
 
İki yıllık süreçte üretilen materyallerle ilgili bir sunum gerçekleştiren OKUYAY Platformu Sektör Uzmanı Sevengül Sönmez, platformun ürettiği bu yayınların uzun yıllar boyunca okuma kültürü alanında yapılacak çalışmalar için başvuru kaynağı olacağına dikkat çekti. Proje süresince farklı içerikte üretilen materyal toplamı 52.000 adet oldu. “Okuma Kültürünü Geliştirmek İçin Kamu Ne Yapmalı? Sorunlar – Çözümler – Öneriler” başlıklı OKUYAY Platformu Yasa / Yönetmelik Taslağı’nın, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Kılavuzu’nun, Okuma Kulüpleri Kitapçığı’nın ve Okuma Kültürü Kitapçığı’nın da aralarında bulunduğu tüm kaynaklara dijital formatta okuyayplatformu.com/yayinlar adresinden ulaşılabiliyor.
 
Projenin iştiraklerinden biri olan, Almanya Stiftung Lesen (Okuma Vakfı) CEO’su Dr. Joerg Maas, Stiftung Lesen ve çalışmaları hakkında bilgi aktararak OKUYAY Platformu’nun kısa sürede organize ettiği Sesli Okuma Günü’nün yarattığı etkiyi çok olumlu bulduğunu belirtti.
 
OKUYAY Platformu’nun uygulama sonuçlarını ve sürdürülebilirlik hedeflerini anlatan Proje Koordinatörü Ebru Şenol ise özellikle pilot projelerle yaratılan sinerjiye; özgün, kolay uygulanabilir projelerle okuma kültürünü yaygınlaştırma konusunda edinilen deneyime vurgu yaptı. Şenol bu projelerin, bölgelerinde ve tüm Türkiye’de yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından sahiplenilmesi çağrısında bulundu. Şenol, OKUYAY Platformu’nun proje sonrasında da erişilebilecek internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından bilgi paylaşılmaya devam edileceğini; üretilen tüm içerik ve materyallerin siteden erişilebilir olduğunu belirtti. Ebru Şenol faaliyetlerine Türkiye Yayıncılar Birliği ofisinde devam edecek olan platformun, çalışmalarını sürdürmek için yeni arayışlar için de olduğunun müjdesini de verdi. Kurduğu geniş ağı eksiltmeden sürdürmeyi ve yeni işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedefleyen OKUYAY Platformu, bir yandan büyük başarı sağlayan pilot projelerinin Türkiye genelinde uygulanabilmesi için yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla etkin çalışmaya; bir yandan da yeni finansal kaynak arayışlarına devam edecek.
 
Ebru Şenol tarafından yapılan sunumda; OKUYAY Platformu’nun 24 aylık proje süresince Türkiye’de 134 sivil toplum örgütü ve inisiyatife doğrudan; 350’sine ise dolaylı yollardan ulaştığı vurgulandı. OKUYAY Platformu’nun elde ettiği sayısal sonuçlara “Sayılarla OKUYAY Platformu- Şubat 2019- Ocak 2021” dosyasından ulaşılabilir.

OKUYAY Platformu tarafından hazırlanan videoların da eşlik ettiği OKUYAY Platformu Sonuç Toplantısı’nın tamamı, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin YouTube hesabından izlenebilir.

Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçte de desteklerinizi ve işbirliklerimizin artarak devam etmesini diliyoruz!