Neyi, Nasıl Okumalı?

Neyi, Nasıl Okumalı?, Haluk Yurtsever tarafından kaleme alınan yirmi tanıtım/eleştiri yazısından oluşuyor. Kitapta, ayrıca Sakine Erdoğan, Attila Aşut, Coşkun Adalı ve Yunus Öztürk’le yapılan dört söyleşiye de yer veriliyor. Okurlarından beklentisini “Çalışkan ve meraklı okuyucunun, bu kitaptaki tanıtım/eleştiri yazılarını okuduktan sonra kitapları da okuyacağını umuyorum” şeklinde ifade eden Haluk Yurtsever, daha önce söz alma, yazma fırsatı bulamadığı konulardaki görüşlerini de Neyi, Nasıl Okumalı? vasıtasıyla yazıya dökebildiğini belirtiyor. Nitelikli bir okumanın en etkili yollarından biri olarak “tanıtmak ya da eleştirmek için okuma”yı sayan yazar, tam olarak bunu amaçladığı bir derlemeyi okurlara sunuyor.

Haluk Yurtsever, Neyi, Nasıl Okumalı?, Yordam Kitap, İstanbul 2015 

OKUYAY Buluşmaları 4...