Okuma Üzerine Yakın Okumalar

Projemizden bahsederken okumanın, bireysel ve toplumsal hayat üzerindeki -çoğunlukla- olumlu etkisinden söz etmiştik. Bu etkiyi de okurun kendisi için yeni bir dünya kurabilmesine imkân tanıdığını söyleyerek örneklendirmiştik. Okumanın “hayat kurtarıcı ve ilham verici yönleri, entelektüel gelişime ve ruhsal duruma etkileri” üzerinde duran Okuma Üzerine Yakın Okumalar size önermek istediğimiz kitaplar arasında.  

Kitapta okuma, okuma kültürü vb. kavramlar hakkında düşünen ve yazan on bir kişinin kitaplarla kurdukları ilişki, deneyimler yoluyla anlatılıyor. Okuma kültürü edinmeleri ve nitelikli birer okur olmaları çok farklı yollarla gerçekleşen bu on bir kişi her sayfada başka bir okumaya, başka bir serüvene taşıyacak oldukça önemli bir eserle çıkıyor karşımıza.  

Okuma süreci, çoğu zaman üzerinde çok düşünmediğimiz ya da başlı başına üzerine düşünmeye değer bulmadığımız, yine de hayatımızda önemli bir yer ayırdığımız bir etkinliktir. Bunun farkına varmak için okuma kültürü edinmemiz, bu konuda eleştirel düşünmemizi sağlayacak eserlerle karşılaşmamız oldukça önemlidir.  

Neyi, nerede, nasıl okuduğumuza; -roman, hikâye yahut ne okuyorsak- bu seçimleri nasıl gerçekleştirdiğimize daha yakından bakmak ve okumanın önemini kavramak üzere yeni bir bakış açısı sunacağını düşündüğümüz Okuma Üzerine Yakın Okumalar yeni sorular sormanızı sağlayacak 

Okuma kültürünün anahtar noktalarına ulaşabileceğiniz bu kitabın mottosuyla sizi baş başa bırakıyoruz: “Her ne yapıyorsan bırak ve oku.” 

Okuma Üzerine Yakın Okumalar, (Çev. Olcay Mağden Ünal,) Deli Dolu Yayınları, İstanbul, 2019.

Okuma Uğraşı