Okuma Uğraşı

Kitapları “bütününü bilmediğimiz bir belli belirsiz dünyanın taşıyıcıları” olarak tanımlayan Akşit Göktürk’ün Okuma Uğraşı adlı eseri size önerilerimizden biri.  

Yazarın “Kitap nedir?” sorusuna verdiği yanıt, içine girildiğinde toplumsal ve kültürel bir yapıyla tanıştığınız, etkileşime geçtiğiniz, önceki edebiyat dönemlerinden izler taşıyan ve sonrakilerle ilgili ipuçları sunan bir bütündür. Akşit Göktürk, kitabın yazınsal boyuttan estetik boyuta geçişini özenle işlediği bu eserin amacını “yazın etkinliğinin yaşamdan ayrılmazlığını göstermek” olarak özetler. Bu uğraşını ise “Yazınsal İletişim”, “Metin Türleri Dilbilimi”, “Yazınsal ile Yazındışı” gibi altbaşlıklara bölerek etkili bir şekilde okuyucuya sunar.  

Yapı Kredi Yayınları’nın “alımlama estetiği konusunda Türkçede öncü bir çalışma” olarak nitelendirdiği bu eseri, okuryazarlık ve okuma kültürünü artırma, eleştirel ve etkin okurlar yaratma amacıyla çıktığımız bu yolda bir öncü olarak görüyor ve size de öneriyoruz. 

Neden Kitap Okumalıyız?
Okuma Üzerine Yakın...