Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı

18-21 Şubat 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı’nda “okuyan bir toplum için ülke genelindeki kütüphanelerin öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılması yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesi” kararlaştırıldı. Bu doğrultuda; klasik anlayışla hazırlanmış kütüphaneler yerine, zenginleştirilmiş çocuk kütüphaneleri kurulması amaçlanmış ve bu amaca hizmet verecek bir yol haritası çıkarılmıştır. Bilgilendirme kitapçığıyla da Z-Kütüphanelere, yani Zenginleştirilmiş Kütüphanelere gidecek yol -tüm detaylarıyla- ilgililere sunulmuştur. Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı, ilgili raporda, Z-Kütüphanelerin etkin kullanımıyla ulaşılması beklenen kazanımların; çalıştaya katılımcı gönderen kurum ve kuruluşların ve raporlama/planlama süreçleriyle ilgili daha birçok detayın listelerini paylaşmıştır. 
 
2011’de başlayıp 10. Kalkınma Planı’na dahil edilen “Okuma kültürü yaygınlaştırılacak, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almaları sağlanacaktır” ifadesiyle hız kazanan Z-Kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane) çalışmalarına dair bu raporu okumanızı öneriyoruz. Raporu okumak için tıklayınız.

Anne Baba ve...
Gizemli Kütüphane