Belçika Çocukların Jürisi (Kinder en Jeugdjury) Projesi

Belçika’da -EU Read desteğiyle- yürütülen Kinder en Jeugdjury (Çocukların Jürisi) Projesi sayesinde Belçikalı çocukların okuma kültürü geliştirmesine katkıda bulunuluyor. Proje, okuma teşviki sağlamayı ve toplu okuma kültürü oluşturmayı amaçlayan farklı girişim ve programları bir araya getiren Belçikalı kuruluş Iedereen Leest tarafından yürütülüyor. 

Jüri adayı çocukların 4-16 yaş aralığında olması gerekiyor. 6 yaş altı, 6-8 yaş, 8-10 yaş, 10-12 yaş, 12-14 yaş ve 14 yaş üzeri olmak üzere altı okuma grubu oluşturuluyor. Birçok yetişkin gönüllünün de bulunduğu projede, çocukların kendilerine sunulan okumaları yapması ve sonra da bu kitapları yaşıtlarıyla tartışması sağlanıyor. Bu tartışmalar her mayıs ayında verilen bir ödülle sonlanıyor ve bu sayede çocukların okuma istekleri de canlı tutuluyor.  

Jüri üyesi olan çocuklar, kendilerine sunulan kitapları değerlendirirken bir kitabın nasıl yorumlanabileceğiyle tanışıyor; ayrıca bu sayede çocukların kendilerine özgü bir edebi zevk geliştirmesine de yardımcı olunuyor.   

Jüri olarak oy kullanmak isteyen çocukların öncelikli olarak proje yetkilileri tarafından belirtilen kitapları okuması gerekiyor. Kitaplar projenin internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Malatya Her Yerde...