Anne Baba ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi

Ayşegül Gündüz’ün Anne Baba ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi başlığıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu yüksek lisans tezini okumanızı öneriyoruz. 

Amacı “öğretmenlerin, anne ve babaların okul öncesi çocuk kitaplarını nasıl değerlendirdikleri ve bu kitaplarda hangi özellikleri dikkate almaları gerektiği konusunda görüşlerini ortaya koymak” olan tez okul öncesi kitaplardan “çocukta istenilen davranış değişikliği sağlanması”, “farklı kültürlerden de bahsedilmiş olması” gibi etki ve özelliklerin beklendiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca anne ve babalar arasında -cinsiyetleriyle ilişkilendirilen- bazı farklılıklar bulunduğuna da işaret eden tez; okurlara, okuma becerisi arttırma ve okuma kültürü ve aile ilişkisi konularında farklı bakış açıları sunuyor. 

Teze ulaşmak için tıklayınız.

Ayşegül Gündüz, “Anne Baba ve Öğretmenlerin Okul Öncesi Çocuk Kitaplarını Değerlendirmesi.” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Haziran 2007

Okuma Kültürü ve...