Adım Adım Okuryazarlık, Launching Young Readers!

Reading Rockets; öğrenme çağındaki çocukların okuma-yazma öğrenirken yaşadığı zorluklar ve ailelerin bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğiyle ilgili bilgi ve kaynaklar sunan, kitle iletişime dayalı bir okuryazarlık platformu. Platform; öğretmenlere, anne-babalara, yöneticilere, kütüphanecilere, çocuk bakım personellerine -yani bir çocuğun nitelikli ve özgüvenli bir okur olmasına katkı sağlayabilecek kimselere- çeşitli araştırmalar sonucunda ulaşılan stratejik bilgiler sunuyor. Bu bilgi paylaşımı, internet üzerinde ve DVD seçenekleriyle de yayımlanan çeşitli televizyon programları yaratmayı da kapsıyor. Proje rehberliğini ise okuma konusunda uzmanlaşmış araştırmacı ve uzmanlardan oluşan bir ekip üstleniyor.  

Amerika’da her beş çocuktan birinin okuryazarlıkla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını belirten Reading Rockets, erken tanı ve destek sunarak bu çocuklardan nitelikli birer okur yaratmak istiyor. Amerika’da hükümet desteğiyle yürütülen bir araştırma neticesinde gelecekte sorun yaşama ihtimali olan çocukları nasıl belirleyebileceklerini ve onlara nasıl yardımcı olabileceklerini saptayan kurum, televizyonun geniş kapsamlı etki alanından da faydalanarak olabildiğince insana ulaşmayı ve tehdit altındaki çocukların yararını gözeten projeler yaratmayı amaçlıyor. Bu sebeple yarattıkları televizyon programları Eğitim Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Launching Young Readers (Genç Okurlar Yayında) da bu televizyon projelerinden biri.  

Launching Young Readers; öğretmenler ve anne-babalar gibi çocuk bakımını üstlenen kişilerin, çocukların okuma-yazma öğrenmesine nasıl yardımcı olabileceklerini görmelerini sağlıyor. Otuz dakikalık dizi, yakın zamanlı araştırmalar üzerinde temellendiriliyor ve izleyicilerin her çocuğun geçtiği okuma evrelerini keşfetmelerini sağlıyor. Programda ülkenin önde gelen okuma uzmanları yer alıyor ve çocukların, ailelerin ve öğretmenlerin kişisel hikâyelerine yer veriliyor. Ayrıca, her bir bölüm için -öğretmenler ve iki dilli aileler gibi- farklı izleyici kitlelerine göre hazırlanmış, yazdırılabilir broşürler de internet siteleri üzerinden paylaşılıyor.

Projeye buradan ulaşabilirsiniz.

Okul Kütüphaneleri ve...