OKUYAY Platformu Danışma Kurulu Toplantılarının İlki Gerçekleştirdi!

OKUYAY Platformu‘nun öncülüğünde hazırlanan Türkiye Okuma Kültürü Araştırması ve Türkiye STK Haritalaması Araştırması’nın tamamlanarak proje kapsamında okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik pilot projelerin yapılacağı şehirler seçildi ve kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmalarda elde edilen veriler ışığında, okuma kültürünün yaygınlaştırması için yapılması gerekenleri düşünmek; ülke ihtiyaçlarını karşılayan çözüm ve içerikleri oluşturmak ve uygulanması için kamu nezdinde savunuculuk yapmak için 0-6 Yaş, 6-18 Yaş (K12) ve Yetişkin OKUYAY Danışma Kurulları oluşturuldu. Danışma Kurulları ilk toplantısı 24 Aralık 2019 Salı günü İstanbul Cezayir Toplantı Salonu‘unda gerçekleştirildi.

Okuma kültürü ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak konusunda bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla okuma kültürüne destek olan kişilerden oluşturulan Kurullarda görev alanlar ilk toplantıda proje hedeflerinin gerçekleşmesi için deneyim ve bilgilerini paylaştılar. Kurul toplantısının ilk oturumu tüm katılımcılarla gerçekleştirildi. OKUYAY Platformu ve Danışma Kurulu toplantılarının amacı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra 0-6 Yaş, 6-18 Yaş (K12) ve Yetişkin OKUYAY Danışma Kurullarının yürütücüleri tanıtıldı. Soru, cevap ve önerilerle bitirilen ilk oturumun ardından grup toplantılarına geçildi. İkinci oturum olarak gerçekleşen grup toplantılarında Okuma kültürünün mevcut durumu 0-6 Yaş, 6-18 Yaş (K12) ve Yetişkin grupları açısından değerlendirildi. Kanun taslaklarının oluşturulması için tespitler ve öneriler konuşuldu. Daha önceki kurultay, kongre, şura vb. alınan kararlar üzerinde yapılacak çalışmalar belirlendi.

Okuma Üzerine