İsmail E. Erünsal: “Öl De Ölürüz Ama Oku De Okumayız”

İsmail E. Erünsal’la okuma kültürü üzerine yapılan ve ONS Yaşama Kültürü Sonbahar 2019‘da yayınlanan söyleşi:

Ben Buradan Okuyorum,...