Türkiye’de Okur Olma Potansiyeli Olan Yetişkinler Kim?

Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019’un okuma kültürünün yaygınlaştırılması açısından dikkate değer katkılarından biri de “okuyabilirler” olarak adlandırılan %18,8’lik bir kesimin varlığının tanımlanması oldu. Okuyabilirler yayıncılar, kitapçılar, kitap fuarları ve kütüphaneciler açısından olduğu kadar okuma kültürünü yaymak üzere çalışma yapan sivil toplum için de önemli bir hedef kitle. Bu kişilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak atılacak adımlar okuma kültürünün
zenginleşmesine katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Bu yaklaşımla “okuyabilirler” kümesinin kimler olduğuna baktık, alışkanlıklarının ve beklentilerinin neler olduğunu anlamaya çalıştık.

Araştırma verilerinin “okuyabilirler” kümesi çerçevesinde bir araya getirildiği, Türkiye’de Okur Olma Potansiyeli Olan Yetişkinler Kim makalesinin tamamını okumak için tıklayınız.

İyi Kitap, 125....