İstanbul’da “İstanbul’u Okuyorum” ve “Sıra Dışı Meydan Okumalar” Projeleri Hibe Almaya Hak Kazandı!

İstanbul’da pilot proje adayı olarak başvuran 2 proje hibe almaya hak kazandı.

Proje Adı: İstanbul’u Okuyorum

Proje Koordinatörü: Gizem Kıygı / Şehir Dedektifi

İstanbul’u Okuyorum, pilot proje olarak hibe almaya hak kazanan İstanbul projelerinden bir tanesi oldu. Proje 5 yaş ve üzeri çocuk ve ailelerini Tarihi Yarımada odağında, İstanbul’un okuma kültürü, edebiyat ve basın-yayın hafızasıyla tanıştırmayı amaçlayan dijital ve basılı, interaktif bir haritalama projesi. Projenin iki adet somut çıktısı bulunuyor. Bunlardan biri basılı olarak verilen Çocuklar için İstanbul Tarihi Yarımada Haritası. Harita 5 yaş ve üzeri çocuklarla ailelerine İstanbul’un simgesel yapıları ve semtleriyle okuma kültürünün ilişkisini vurgulayan oyunlu rotalar dizisi önermeyi amaçlıyor. Çıkartmalarla basılacak haritanın ayrıca duyu oyunları ve yazın dünyasına ilişkin bulmacalarla interaktif bir şekilde zenginleştirilecek.

Projenin diğer çıktı olan İstanbul’u Okuyorum dijital haritası ise İstanbul’un okuma ve kent hafızasını daha kapsamlı bir şekilde sunan, biriktiren, katkıya açık bir haritalı hafıza platformu. Site envanterinde, basılı haritada gösterilen rotaların daha detaylandırılmış hafıza bilgileri yanı sıra bu alandaki yapıları, semtleri konu alan çocuk edebiyatı eserlerinin envanteri, yazar görüşleri, yazar çocukluk anıları, üreticilerin (matbaacıların, dizgicilerin, ciltçilik gibi unutulmaya yüz tutan ancak hikâyeleri olan meslek erbaplarının) tanıtımları, anlatımları ve çocuklara mesajları, Bizans ve Osmanlı anlatıları gibi tarihsel hikâyeler, ziyaretçi deneyimleri yer alacak.

İçerik olarak kullanıcıların dijital platformlar üzerinden kullanıcı önerilerine de açılarak interaktif özelliği güçlendirilmesi planlanan proje dahilinde pandemi tedbirleri elverdiği takdirde proje bir yürüyüşle tanıtılacak, aksi takdirde Youtube ve Instagram aracılığıyla yayın yapılması planlanıyor.

Projenin amaçları arasında çocukların kentin tarihi ve kültürel yapısıyla etkileşimini güçlendirmek; çocukların algısındaki tarihi İstanbul imgesini okuma kültürü ile buluşturmak ve güçlendirmek; çocukların kent yaşamına katılımını güçlendirecek eğitsel ve yaratıcı bir ortam sunmak; farklı çocukluk deneyimleri arasında ortak kent hafızası kanalıyla köprü kurmak; şehrin toplumsal-mekânsal tarihinde okuma kültürünü öne çıkarmak; İstanbul’da devam eden “çocuk dostu şehir” çalışmalarına, kentin okuma kültürünü eklemleyecek bir katkı sunmak ve yayıncılığın üretim süreçlerini çocukların ilgisine açarak çocukların yazın dünyasına dair bilgilenmesini sağlamak yer alıyor.

Projeye başarılar katılımcı çocuklara iyi eğlenceler ve güzel okumalar diliyoruz.

Hedef Kitle: 5 yaş üstü çocuklar ve aileleri

Etkileşim kişi sayısı hedefi: 2000 çocuk, 4000 ebeveyn, internet 1000 kişi

İş Birlikleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İBB Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, İBB Atatürk Kitaplığı

Proje adı: Sıra Dışı Meydan Okumalar

Proje Koordinatörü: Nilay Yılmaz

Pilot proje olarak İstanbul’dan hibe almaya hak kazanan projelerden biri de Sıra Dışı Meydan Okumalar projesi oldu. Proje “kitap her yerde ve her koşulda okunur” ve “okumak eğlencelidir” düşüncelerinden yola çıkan bir meydan okuma yarışması. Yarışmaya katılmak için sıra dışı yerlerde gerçekleştirilen okuma eyleminin okunulan kitabın adına ve içeriğine uygun şekilde bir fotoğraf karesinde görselleştirilmesi gerekiyor. Bu görseller yarışma için belirlenen etiketlerle sosyal medyada yarışmaya katılan okurlar tarafından paylaşılıyor. Önceden oluşturulmuş bir halk jürisi bu görselleri değerlendirdikten sonra kazanan yarışmacılar çeşitli ödüller kazanıyor.

Projenin yaş grubu geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Yarışmada 0-6 yaş; 7-13 yaş; 14-18 yaş; 18+ yaş; özel gün; öğretmen ve aile olmak üzere farklı kategoriler bulunuyor. Özel gün, öğretmen ve aile kategorileri yaş gruplarından bağımsız olarak değerlendiriliyor. Bireysel ve grup katılımına da olanak veren bu iki kategori okuma kültüründe önemli yeri olan aileyi ve öğretmeni sürece farklı bir kategoride dâhil ederek okuma sürecine katılımlarını teşvik ediyor. Özel günler kategorisi için ise sıra dışı okuma fotoğraflarının yarışmadan sonra da kullanılması, kitapla doğrudan ilgili olan ya da olmayan özel günlerde de konuyla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanıyor.

Projeye başarılar tüm katılımcılara iyi eğlenceler ve güzel okumalar diliyoruz.

Hedef Kitle: 0-6, 7-13, 14-18, 18+, özel gün, öğretmen, aileler

Etkileşim kişi sayısı hedefi: 1000 yarışmacı, dolaylı olarak 2000-3000 kişi

İş Birlikleri: İBB, İst. İl Milli Eğ. Müd., İlçe M.E. Müdürlükleri, İl Halk Küt., kitabevleri, Öğretmen Ağı Platf., Öğretmen Akd. Vakfı, TEGV, TKD, ÇGYD, HAREV, Bilgi Üni. Çocuk Çalışmaları Birimi), AÇEV, KODA, BBOM, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplumunu Dest. Dern., MAD, İKSV Alt Kat, yazarlar, çizerler ve yayınevleri.

Sosyal Medya:
https://www.instagram.com/siradisi.meydan.okumalar/

Web Sitesi:
https://siradisimeydanokuma.com/