Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın

Alpay Kabacalı, Litaratür Yayıncılık, 2000

Kitap, basım ve basın sanayiinin Türkiye’deki gelişmesini başlangıçtan günümüze kadar yansıtmayı amaçlayan ilk çalışmanın ürünü. Matbaanın ülkemizdeki yaklaşık 275 yıllık tarihçesi ve basın yayın alanlarındaki gelişmelerin yanı sıra, yazılı/basılı kültürümüzün geçmişine ilişkin temel bilgilere bu titiz çalışmayla ulaşmanız mümkün.

Kağıt Medeniyeti