The Literary Concultancy (Edebi – Yazınsal Danışmanlık)

1996’da Rebeca Swift tarafından kurulan aynı zamanda limitet şirket olan birkaç NPO (National Portfolio Organization)’dan biri olan TLC’nin yılda iki kez toplanan bir danışma kurulu var. TLC kurulduğunda yazarların destek alabildikleri tek yer yayınevleriydi.  Şimdi ise TLC gibi ajans olmayan ama yazarlara geri bildirim, editörlük ve benzeri hizmetler veren aynı büyüklükte 4 organizasyon ve bağımsız hizmet veren çok sayıda editör var.  TLC’nin hizmetleri kısmi olarak fonlanmakla birlikte yıllık 450-500 müşteriden de ödeme alınıyor.

Üç tür hizmet veriyorlar:   

Editörlük: Okuma ilkelerine bağlı olarak geribildirim. 

Rehberlik (Mentorlük): 12-18 aylık süre içinde projenin tamamlanmasına kadar geçen zamanda yazara editörlük hizmeti de dahil olmak üzere çeşitli konularda yol gösterme… 

Etkinlik: Performanslar, tartışma ve interaktif toplantılar ve ortaklarla beraber pek çok etkinlik düzenleme… 

3 tam zamanlı çalışan ve 90 kadar dışardan hizmet veren editör-mentor uzmanla çalışıyorlar. Art Council organizasyonu olmalarından ötürü ulusal ve uluslararası olarak okuma kültürü ve edebiyat üzerine fikir üretme ve yayma gibi sorumlulukları da var.   

Önemli Projeler 

Yazarlar için ücretsiz veya düşük masraflı kaynaklar geliştirme. Web sitesinde bir Sterlin’lik e-book indirebilme, ücretsiz blog edinebilme, yazarlar köşesi vb.  Kendi kendine editörlük ve okuma yetenekleri geliştirme eğitimi de yapılması düşünülenler arasında. 

Sektör içinde yönlendirme yapan politika üreten bir konumda olmamakla birlikte kendilerini iletişimi kolaylaştıran bir aracı olarak görüyorlar. Profesyonel okuma hizmeti veren bir organizasyon, edebiyat ve hikâye anlatıcılığının değerini vurgulayan bir oluşum oldukları için ‘okuma’, işlerinin önemli bir parçası.  

Yazınsal eserler veya yazar odaklı olarak, yayıncılık sektörünün ötesinde edebiyat ekolojisinde profesyonel okumanın etkilerini araştırıyor, yazarların yaratıcılıklarını daha çok ortaya çıkarabilecekleri koşulları geliştirmeye çalışarak okuma kültürüne hizmet ettikleri söylenebilir.  

Eleştirel okuma konusunda psikanalize de dayanarak daha fazla ilkeler geliştirmeye çalışıyorlar. Çalışmalar gösteriyor ki yeni ortaya çıkmaya başlayan yazarların büyük çoğunluğu 30 yaş üzerindeki kadınlardan oluşuyor. Bunun sebebi daha erken yaşlarda bakmakla yükümlü oldukları çocukları, sorumlulukları vs. olduğundan fırsat yakalayamamış olmaları. Arts Council sayesinde, düşük gelirli olanlara ücretsiz hizmet sağlayabiliyorlar.  

2021’de (25.yılda) yetenek anketi yaparak TLC’nin yazarlar üzerindeki doğrudan etkisinin neler olduğunu ortaya çıkarmayı düşünüyorlar. Bugüne kadar yardım edilen yazarlar, sonuçlar, başarı hikâyelerini toplamak ve öz değerlendirme yapmak… Ortaya çıkan sonuçlar en iyi şekilde değerlendirilip, okuma kültürüne ve edebiyata yaptıkları olumlu etkiyi paylaşarak, özellikle fon verenlerle paylaşılacak.  

TLC Orta Doğu ofisi Katarlı bir öğrenci tarafından o bölgede yaşayan ve İngiltere’deki gibi profesyonel yardım alamayan İngilizce yazan yazarlar için kurulan bir topluluk. Orada çocuk kitapları, yetişkin kitapları, kurgu ve şiir kitapları üzerine çalışan 3 editör bulunuyor.

Eğitimler 

“Yazar Olmak” kursu yazarların yeteneklerini daha çok ortaya çıkaracak şekilde yaratıcı ve esnek olmalarını sağlayacak workshoplar, Ekim, Ocak, Nisan’da olmak üzere 3’er adet ücretli ustalık dersleri planlanan eğitimler arasında yer alıyor.   

2020 Mart ayından itibaren (PTC) Yayıncılık Eğitim Merkezi ile bir ortaklık başlatarak editörlerin farklı işlerde de çalışabilmeleri için eğitim veriliyor. Eğitim hem okuma hem yazma anlamında kurumsal firmalar da dahil çok farklı sektörlere hitap ediyor. Bu, dayanıklılık, kendi kendini doğru değerlendirme, serbest çalışan olarak işinin devamlılığını sağlama gibi pek çok yararlı etkileri olan bir program.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Big Read –...