Read On. Get On. (Oku, İlerle)

Read On. Get On., Save the Children ve National Literacy Trust işbirliğiyle hayata geçirilen; İngiltere’deki her çocuğun anadili öğrenimini 5 yaşına kadar tamamlamasını, erken yaşta okuma yazma öğrenmesini ve 11 yaşına kadar da iyi bir okuryazar olmasını amaçlayan bir program.

2014 yılında, çeşitli yardım ve eğitim kuruluşlarının çabalarıyla uygulamaya konan program, İngiltere’deki üç siyasi parti tarafından da destekleniyor.

Projenin başlatılmasında, 11 yaşına gelmiş çocukların çeyreğinin, yoksul kesimdeki çocukların ise neredeyse yarısının ilkokulu bitirdiği hâlde okuryazar olmadığını gösteren veriler etkili oldu. 

Programın internet sayfasında, ilkokul çağında sağlam bir okuryazarlık temeli alamayan çocukların ortaokul ve sonrası için de potansiyellerini yitirdiği belirtiliyor ve bu sayede, projenin önemi bir kez daha vurgulanıyor.

2017 yılının aralık ayında ROGO için bir araya gelen kuruluşlar, “ROGO Index” adını verdikleri üç fazlı bir değerlendirme modeli oluşturdu ve bu modeli yıllık olarak yayımlamaya başladı. Modele göre, iyi bir okurun ses okuma bilgisi ve çözümlemeler de dahil olmak üzere kuvvetli bir idrak yeteneğine sahip olması gerekiyor. İyi bir okur aynı zamanda kitap okumaktan fazlasıyla keyif almalı ve okul haricinde de okuma yapıyor olmalı. Program yetkilileri, hazırladıkları ve internet sitelerinden üzerinden yayımladıkları planı takip ederek bu kazanımlar için emek vermeye devam ediyor.

2018 yılı değerlendirmelerinde, okumadan alınan keyif ve okuryazarlık becerilerinde büyük bir gelişme kaydedildiği saptandı. Ancak öğrencilerin boş zamanlarda okuma yapma alışkanlıkları konusunda yerinde saydığı gözlemlendi. Proje hâlâ bu oranları iyileştirmek veya daha da iyileştirmek konusunda aktif bir rol üstleniyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Otuz Milyon Kelime...
Small Talk (Küçük...