Okumaya Genel Bir Bakış (Kuram ve Modellere Giriş)

Diane H. Tracey, Lesley Mandel Morrow, Çeviri Editörü: Doç. Dr. Hakan Ülper, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017

Kitap okuma eğitimi ve araştırmaları çerçevesinde temel teori ve modelleri inceliyor. Bu kitapla okuyucular, yüksek kaliteli eğitim ve araştırmanın tasarlanmasında ve uygulanmasında teorinin neden önemli olduğunu, kendi çalışmalarına rehberlik eden varsayımları ve inançları eleştirel bir şekilde nasıl değerlendireceklerini ve birden çok teorik mercekle okumaya bakarak ne kazanılabileceğini öğreniyor.

Her teorik model için, sınıf uygulamalarnın, ilgi çekici kısa hikayelerin ve öğretmen yorumlarının bulunduğu ve özellikle lisansüstü öğrenciler için faydalı olan kitapta araştırma uygulamaları, örnek çalışmaların açıklamalarıyla tartışılıyor ve örneklendiriliyor.

Hızlı Okuma