Kütüphane/Bir Başka Labirent Öyküsü

Enis Batur, Sel Yayıncılık, 2005, İstanbul 

Doğan Hızlan, Enis Batur’un kurguyla derlemenin içiçe geçtiği kitabı Kütüphane için şunları söylüyor: “Enis Batur, kütüphane kavramını yaşayan, kütüphanenin hem bir özgürlük, hem de bir zindan olduğu gerçeğini bilenlere, fark edenlere sesleniyor.”

Bir kütüphane kurmaya başladınız. 
Daha farkında değilsiniz: Orası size 
ait, içinde bir tek sizin kapalı 
kalacağınız, yaşadığınız sürece çıkış 
kapısını bulamayacağınız bir hapishane. 
Oradan geliyor bu küçük kitap. 
Oraya gitmek için.