Annelerin Çocuklarına Hikâye Okumasının Çocukların Sosyal Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Kitapların Sosyal ve Duygusal Alana Etkisi

Okul öncesi dönemin çocuğun sosyal duygusal gelişim süreci bakımından önemi büyüktür. Geçirdiği deneyimler ileriki toplumsal yasamı için önem taşır. Bu neden göz önünde bulundurularak okulöncesi dönem çocuklarının sosyal duygusal gelişimi için bu alanla ilgili çalışmalara yer verilmelidir.

Sosyal ve duygusal alanda genel faydalar;

•             Kahramanlarla özdeşim kurma,

•             Duygu paylaşımını öğrenme,

•             Kendini başkalarının yerine koyma,

•             Yetişkinle iletişimi kuvvetlendirme,

•             Sosyal ilişkilerin anlaşılmasını sağlama,

•             Sosyal hayata uyum sağlama,

•             Toplumun değer yargılarını öğrenme,

•             İnsan ilişkilerinin önemini kavrama

Bireysel olarak kitap okumanın çocuğa faydaları;

•             Duygu ifadelerini tanıyarak eşleştirmesi,

•             Olumlu karakterlerle özdeşim kurarak böyle bir kişilik geliştirmeye özenmesi,

•             Kitap karakterleri sayesinde düşüncesine cevap bulup deneyim yaşaması,

•             Birkaç kez okunan kitapların hikâye ve hikayedeki değerlerin tanıdık hale gelip tekrar okuma isteği uyandırmasını sağlar.

Lütfiye Yurtseven, ‘’Annelerin Çocuklarına Hikâye Okumasının Çocukların Sosyal Beceri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi’’, ‘’İnönü Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi’, 15-16, 2011

Tezin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11616/3956