Okuma Eğitimi

Doç. Dr. Oğuzhan Sevim, Dr.Yusuf Söylemez, Nobel Akademik Yayıncılık, 2018

Süratli ve büyük değişimlerin yaşandığı çağımıza uygun yetişmiş insan gücünün varlığının, okuma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilen bireylerin yetiştirilmesine bağlı olduğunun altını çizen kitapta, okuma ile ilgili temel kavramların yanı sıra okumanın fiziksel, psikolojik ve sosyolojik yönleri de ele alınıyor ve okuyucuya beceri temelli bilgiler sunuluyor.

Okuma Eğitimi