Kağıt Medeniyeti

M. Orhan Okay, Dergah Yayınları, 2013

M. Orhan Okay’ın deneme ve konuşma metinlerinden derlenen kitap üç ana bölümden oluşuyor: Kültür, kâğıt medeniyeti ve teknoloji, siyaset ve toplum.

Kağıt sayesinde vücut bulan kitabın toplumsal gelişim içerisindeki yerini kültür, siyaset, edebiyat gibi farklı dinamik, mecra ve kavramlar açısından ele alan kitapta yazar şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: “Denemeler kitabımın adını ‘Kağıt Medeniyeti’ koyarken belki birçokları için çağımızın bilgisayar çağı olduğunu düşünmedim değil. Bilgisayar, ‘genel ağ’ teriminde kullanıldığı gibi gerçekten bir ağ gibi dünyamızı belki kainatımızı sarmış (…) Medeniyetimize hâlâ ve ısrarla kağıt medeniyeti demeye devam etmek istiyorum.”

Tam Benim Tipim