Gönüllü Okuyucular

Almanya’da her geçen gün daha fazla insan gönüllü okuyucular arasına katılarak hikâye veya daha farklı konuları başkalarına okuyarak bilgi, heyecan ve okuma bilincinin yayılmasına destek oluyor.  Bu anlamda Almanya’nın en önemli okuma kültürü yaygınlaştırma ve geliştirme platformlarından biri olan Stiftung Lesen’in (Okuma Vakfı) Gönüllü Okuyuculara yönelik yürüttüğü projeler de yine ilham verici nitelikte.

Sesli Okuma Ağı: www.netzwerkvorlesen.de 

Gönüllü okuma alanındaki tüm girişim ve etkinlikler için destek ve iletişim ağı kurma platformu olan netzwervorlesen, Almanya’da gönüllülere sesli okuma konusunda bilgi, fikir ve pratik ipuçlarına erişim sağlayarak gönüllüleri mobilize etmek ve güçlendirmek üzere düzenlenmiş. İster bakım evi ister okul, nerede olursa olsun sesli okuyan her gönüllüye aşağıdaki konularda destek veriliyor:  

Gönüllülüğe başlama konusunda yardım 

Gönüllü okuma ile ilgili materyal ve bilgi sağlanması 

Okuma rehberlerinin eğitimi ve denetiminde mevcut okuma girişimlerinin desteklenmesi 

Okuma rehber ve girişimcilerine soru ve sorunları hakkında tavsiyeler 

Gönüllü okuma alanındaki aktörlerle iletişim ağı ve halkla ilişkiler takviyesi 

Yüksek profilli kampanyaların düzenlenmesi; örn. Ulusal Sesli Okuma Günü 

STEM Gönüllü Okuyucular 

Alman Telekom Vakfı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen projenin ana fikri çocukların okuma ve bilimsel konulardan keyif alması için anaokul, ilkokul ve kütüphane gibi yerlerde STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve sesli okumayı birleştirmek. Böylece çocuklar dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda matematiksel, bilimsel ve teknik içerikler konusunda algı ve bilgilerini besliyorlar. 

Gönüllü okuyucuların motivasyonu ve güçlendirilmesi için kurulan www.netzwerkvorlesen.de/mint  adresinde internet üzerinden eğitim ve rehber öğretmen sağlanması; medya önerileri; ulusal ve uluslararası eğitim, toplantı ve konferanslara erişim gibi olanaklar sağlanıyor. 

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.