Eleştirel Okuma

Emin Özdemir, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018

Hemen çoğumuz, okula başladıktan kısa bir süre sonra, harfleri birbiriyle çatarak anlam çıkarma, başka bir deyişle okuryazarlık becerisini kazanırız. Ancak yaşamın akışı içinde bu beceriyi sürekli kullanma gereğini duymayız. Bu yüzden çoğumuz “okur” değil “okuryazar” sayılırız. Peki, okuryazarlıktan okurluğa nasıl geçebiliriz?

Eleştirel Okuma kitabı bir yandan sizlere okuryazarlıktan okurluğa giden yolu anlatırken bir yandan da nasıl bir gözle okumanız gerektiğini çok önemli bilgiler verererek aktarıyor. Gerçek bir okur olmak isteyenler için bir başvuru kitabı.

Eleştirel Okuma kitabıyla ilgili bir yazı: Çok Okuyan Değil Eleştirel Okuyan Bilir

Okuma Sanatı