Ekrandan Okumanın Okuma Kültürüne Etkisi

Ekrandan okuma, bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan, bilgisayar ve internet teknolojisi geliştikçe de değişikliğe uğrayan bir okuma türüdür. İnternetin 1990’lı yılların ortalarından itibaren dünya çapında yaygınlaşmaya başlaması ve ekran teknolojisindeki ilerlemeler, ekrandan okuma davranışının küresel olarak artmasını sağlamıştır. Ekrandan okuma sürecinde bilişsel yetilerin yanı sıra duyusal eğilimler de etkili olmaktadır.

Geleneksel okuryazarlık becerilerinin yanına teknoloji tabanlı okuryazarlık becerilerini ekleyen bireyler, dijital ortamlarda istedikleri bilgiyi en kısa sürede bulabilir, buldukları bu bilgiyi kendi amaçları noktasında bilgisayar ortamında kullanabilir, diğer birey ve gruplarla bu bilgileri paylaşabilir ve bu süreçte onlarla iletişim kurabilir.

Ekrandan okuma konusunda öğretmenlere ve velilere düşen sorumluluklar;

1)Öğretmenler, başta teknolojiye ve onun uzantısı olan ekrandan okuma becerilerine sahip olmalı ve bu doğrultuda ekran metinlerinin tasarımında kullanılan çoklu tarz uygulamaların,

ekrandan okuma sürecini nasıl etkilediğini bilmelidirler.

2) Öğretmenler, öğrencilerin ekrandan ve basılı sayfadan okuma becerilerini birlikte geliştirmelidir.

3) Veliler, teknolojiye ve onun bir uzantısı olan ekrandan okumaya yönelik olumlu

tutumlara sahip olmalı ve böylece çocuklarının da bunlara yönelik olumlu tutumlar

geliştirmelerine katkıda bulunmalıdır.

4) Ekrandan okuma öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde

etkilediği için tasarımcılar, hazırlayacakları ekran metinlerinde bunu göz önünde bulundurmalı ve öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını olumsuz yönde etkileyebilecek ekran metinlerinin tasarlanmamasına dikkat etmelidirler.

Havva Yaman, Abdullah Dağtaş, ‘’Ekrandan Okumanın Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi’’, “Eğitimde Kuram ve Uygulama”, 9(4): 314-333, Ocak 2013

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Ze Dergi, Öykü...