CILIP Lisanslı Kütüphaneciler ve Bilgi Uzmanları Enstitüsü

1898’de kraliyet sözleşmesiyle Kütüphaneciler Birliği olarak kurulan CILIP yıllık geliri yaklaşık 5 milyon sterlin olan bir yardım derneği. CILIP’in çalıştığı grup kütüphanecilerden, bilgi ve enformasyon yöneticilerinden ve data/veri yöneticilerinden oluşuyor ve İngiltere’de 13 bin kadar üyesi bulunuyor. Üyelerin büyük kısmını (3/2’sini) kütüphaneciler oluşturuyor, bunların içinde halk kütüphaneleri, hastane kütüphaneleri, okul kütüphaneleri yönetici ve çalışanları çoğunlukta.  Üyeleri, kütüphanecilerden bilgi işlem analistlerine hatta yapay zekâ uzmanlarına kadar bilgi sektörünün çok değişik alanlarında çalışıyorlar. 

CILIP hapishaneler, devlet okulları, yüksek öğrenim kurumları, resmi makamlar ve silahlı kuvvetler, sağlık ve bakım hizmetleri, müze, arşiv, galeri ve tarihi kalıntılar gibi alanlardaki kütüphaneler ve ulusal kütüphaneleri temsil ediyor. 

Birlik halka yönelik çok çeşitli kampanyalar düzenleniyor. 2018 yılında kütüphaneciler haftasında kitap okumanın sağlık üzerindeki olumlu etkileri konuşulmuş ve bu bilgi 13,5 milyon insana ulaşmış. Ülke genelinde korolar kütüphaneleri ziyaret ederek okumanın faydalarıyla ilgili şarkılar söyleyip farkındalık yaratan etkinlikler yapılmış. 

CILIP’in odaklandığı konuların başında çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme geliyor, siyahların ve etnik azınlıkların kitaplarda uygun şekilde temsil edilmesi için çaba sarf ediliyor. 

Ayrıca kütüphane çalışanları ve enformasyon uzmanlarına yönelik eğitim çalışmaları yapılıyor. Kütüphanecilerin yüzde 45’inin önümüzdeki 10 yıl içinde emekli olacağı bilgisine dayanarak yeni ve genç yeteneklerin kütüphanelere kazandırılması hedefleniyor. Gençler kendi jenerasyonlarına özgü yeni değerlerle eski kütüphanelere canlılık getiriyorlar. 

CILIP’in misyonlarından bir tanesi insanlara tekrar okuma ve kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin asıl varlık amaçlarını canlandırarak devam etmelerini sağlamak. Önemli bir konu da uluslararası alanda okuma kültürü konusunda iş birliği yapabilmek. 

CILIP okurlarla yakından ilgileniyor, okumayan bir insanı okura dönüştüren nedir sorusuna cevap arıyor. Bu çalışmalardan faydalanabilecek, okurları anlamak isteyen yazarlar, yayıncılar, dağıtımcılar, kitapçılar, kütüphaneciler, öğretmenleri bir araya getirerek, daha çok okur kazanmak, okuma kültürüne çeşitlilik getirmek için çalışmalarını geliştiriyor. 

Bina geliri, aidat ve Facet Publishing’den elde edilen gelirleri var. Yalnızca bazı projeler için Art Council’den destek aldığı oluyor.13 kişilik mütevelli heyeti ve bir lider takımı var. Ayrıca denetim kurulu, kaynaklar ve standartlar komiteleri mevcut. 900 uluslararası üyesi olan derneğin, Türkiye’den de 20 bireysel üyesi bulunuyor. 

CILIP kitap ekosisteminin değerler akışının yeniden haritalandırılması için çalışmalar yürütüyor. Kitaba temas eden grupların bir diğeri hakkındaki yanlış yargılarını düzeltmek ve sorunlara yapıcı yaratıcı çözümler bulmaya çalışıyor. Herkesi ortak çözümler için bir araya getiren sürdürülebilirliği olan bir platform yaratmak CILIP’in hedeflerinden biri. Yazardan, yayıncıya herkes pazarda mümkün olduğu kadar uzun yıllar kalabilmek istiyor. 

CILIP kütüphanelerin, kütüphanecilerin çağın gereklerine göre düzenlemenin ve geliştirmenin önemli olduğunu en önemli meselenin de kütüphanecinin isim – tanım değişikliği değil, kütüphanelerin değişime adaptasyonu her fırsatta vurguluyor. Kitap ve bilgiye ulaşımın ve okuma alışkanlığının devamlılığını her kesime hitap edecek şekilde geliştirmenin de önemine dikkat çekiyor. 

https://www.cilip.org.uk/page/Governance

Önemli Projeler 

Reçeteli Kitaplar (Books on Prescription) 

Doktorların hastalarına ilacın yanı sıra sağlık ve iyilikle ilgili kitap tavsiyelerinde bulunması teşvik edilmiş. Zihin sağlığı ve okuma arasındaki olumlu etkileri destekleyen, okumanın yüzde 60 oranında zihinsel stresi azaltabildiğini gösteren çalışmalar yapılmış. 

Bazı psikolojik terapi biçimleri, kendi kendine yardım “kılavuzları” aracılığıyla sunulduğunda başarılı ve uygun maliyetli olabiliyor bu yaklaşım diğer adıyla “bibliyoterapi” olarak biliniyor. Maksimum etki için iyi desteklenmiş kütüphane planlarıyla mümkün olan geniş bir erişim gerekiyor. 

Reçete ile ilgili kitaplar ilk olarak Galler’deki Cardiff’te Klinik Psikolog Profesör Neil Frude tarafından geliştirilmiş. 2013 yılında İngiltere’de başlatılan Reading Well Books on Prescription ulusal bir proje ve proje ortaklarından Reading Agency tarafından yürütülüyor. 

Proje kapsamında sağlık uzmanlarının önerdiği kitaplardan oluşan 5 farklı okuma listesi oluşturulmuş. Doktorlar tarafından bu kitaplar önerildiğinde kişiler yerel kütüphanelerden bu kitapları ücretsiz olarak ödünç alabiliyor ya da kitapları daha sonra ödünç almak üzere rezervasyon yaptırabiliyorlar. Birçok kütüphanenin web sitesinde de bahsi geçen kitap listelerine ulaşmak mümkün. 

Proje sunumuna buradan ulaşabilirsiniz: 

Daha detaylı bilgi için: 

https://reading-well.org.uk/

Büyük Okul Kütüphaneleri Projesi 

Büyük Okul Kütüphaneleri, İngiltere’deki her okula kütüphaneleri ve kütüphanecileri geri getirmek için üç yıllık bir kanıta dayalı kampanya. Kampanyanın temelinde her çocuğun harika bir okul kütüphanesini hak ettiğine dair inanç yatıyor. 

Eylül 2018’de başlatılan kampanya 2021 yazına kadar devam edecek. Okul kütüphanelerinde yapılan araştırma sonucu özel okul öğrencilerinin içinde kütüphaneci olan kütüphaneye ulaşımının devlet okulu öğrencilerinden 3 kat fazla olduğu anlaşılmış. Kitaba ulaşma konusunda özel ve devlet okulları arasındaki hizmet kalitesinin farkı oldukça düşündürücü olmuş.  Bu projeyle her bir çocuğun okulun kütüphanesinden faydalanmasını sağlayacak çözümler bulunmaya çalışılmış. 

Kampanyaya SLA (Okul Kütüphanesi Birliği), CILIP SLG (Okul Kütüphaneleri Grubu) ve CILIP öncülük ediyor. Kampanyanın üç amacı vardır: okul kütüphanesi finansmanını sağlamak; okul kütüphaneleri için ulusal bir çerçeve oluşturmak ve okul kütüphanelerinin Ofsted (İngiltere Eğitim Standartları Ofisi) çerçevesinde tanınması. 

Kampanya süresince aileler, okul personelleri, öğrenciler ve hükümet yetkilileri de sürece dahil ediliyor. 

Kampanya için hazırlanan materyaller arasında; okul kütüphanelerinin neden önemli olduğunu anlatan iki poster; interaktif uygulamaya uygun fotoğraf blokları; okulların, öğrenclerin veya herhangibir ilgilinin okulu ile ilgili kullanabileceği bir vaka çalışması şablonu ve örneği. 

Kampanya ayrıca okul personelini ulusal çerçevenin oluşturulmasına ve bir ‘Büyük Okul Kütüphanesi’nin gerçekte ne olduğunu tanımlamaya katkıda bulunacak tartışmalara katılmaya davet ediyor. İsteyen herkesin sosyal medya veya web sitesinde yorum yazarak katılımını teşvik ediyorlar. 

Kampanyanın şu anda tartıştığı bazı sorular şunlar: 

Bir okul kütüphanesini harika yapan nedir? 

Okul kütüphaneciliğinin hangi unsurlarının ulusal bir çerçeve içinde olması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Okul kütüphanesi personelinin veya sizin ilginizi hangi konunun çekeceğini düşünüyorsunuz? 

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: 

https://www.greatschoollibraries.org.uk/

Keyif için Okumanın Etkileri Araştırması 

2014 yılında, CILIP’in en büyük ortağı olan Reading Agency, Peter Sowerby Vakfı’ndan bir okuma sonuçları çerçevesi geliştirmek üzere ortak bir proje için cömert bir fon sunmuş. Projenin temel amacı keyif veya gelişim için okumanın okuryazarlık dışı sonuçlarıyla ilgili en sağlam bulguları toplamak ve özetlemekti. Amaç sadece okuryazarlık seviyeleri veya eğitim ile ilgili olanlar için değil, zevk için okumanın daha geniş sonuçlarına bakmaktı. Eğlence için okumanın daha geniş sonuçlarıyla ilgili en son kanıtlara bakmak için bir rapor ve literatür incelemesi başlatıldı. 

Rapor, keyif için okumanın çeşitli yaş gruplarından ve gereksinimlerinden insanlar üzerindeki etkilerini araştırıyor. Rapora göre keyif için okumanın birçok faydası arasında, çocuklar, gençler ve genel yetişkin nüfusu için gelişmiş sosyal sermaye; daha iyi ebeveyn-çocuk iletişimi ve yetişkinlerde depresyon ve demans semptomlarının azalması yer alıyor. 

Daha fazla bilgi için: https://www.cilip.org.uk/news/news.asp?id=476759&hhSearchTerms=%22Pleasure%22 

Okuyan Bir Toplum Yaratma (Building a Nation of Readers) 

Uzun dönem devam etmesi planlanan proje, kütüphanelerle, kitapçılarla, yayıncılarla ve okumayı geliştirme üzerine çalışan derneklerle iş birliği içinde okumayı ve çeşitliliği desteklemeyi hedefliyor. Bu projede ilk adım Pen & Inc dergisinin senede iki kez olacak şekilde hazırlanıp basılması, tüm CILIP üyelerine, kütüphanelere ve Birleşik Krallık genelinde 2000 kitapçıya gönderilmesi oldu. 2019 Nisan ayında tanıtılan dergi, eğitmenlerin, ebeveynlerin, kitapçıların kültürel çeşitliliği gösteren yeni kitapları tanımalarını sağlamayı hedefliyor. Amaç pozitif olayların üzerine ışık tutarak her şeyin iyi yönde değişebileceğini vurgulamak ve yayıncıların, kütüphanecilerin, okulların, kitabevlerinin bu değişimin merkezinde olmasını sağlamak. 

Detaylı bilgi için: https://www.cilip.org.uk/page/penandinc 

Carnegie & Greenaway Medals ödülü 

CILIP, İngiltere’nin en uzun süredir devam eden ve en prestijli çocuk kitapları ödülü olan Carnegie & enaway Medals ödülünü düzenliyor. Her yıl gençlik kütüphanecileri tarafından, olağanüstü okuma deneyimleri yaratan çocuk ve gençlik kitaplarına veriliyor.