Big Read – Büyük Okuma

İngiltere’deki Kingston Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir proje olan Big Read, toplu okumaya dayalı bir girişim. İlk olarak 2015 yılında yapılan Büyük Okuma, öğrencilerin üniversiteye gelmeden önce kendilerini burasıyla ilgili daha iyi hissetmelerini sağlamayı ve burada bulunan personel ve öğrenciler arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Öğrencilerin ve personelin beraber okuyacağı bir kitap projesi (herkesin fayda göreceği bir buluşma) olarak hayata geçen Big Read, oldukça olumlu sonuçlar alıyor. Kitapların okunmasına dair öğrencilere ve personele gönderilen anket sonuçları değerlendirilerek akademik olarak okuma kültürüne dair önemli veriler elde ediliyor. 

Proje üç üniversiteyle daha paylaşılmış. Okulların tümünde aynı kitap kapağı kullanılıyor; sadece kapakların üzerinde kendi üniversitelerinin amblemleri yer alıyor. 

Big Read toplumsal bağlılık açısından olumlu sonuçlar doğurmuş.  Kitabın insanların iletişim kurması için araç olarak kullanıldığı projenin etkisi, okulun çeşitli alanlarında öğrencilerin ve personelin kitap hakkındaki konuşmalarıyla görülebiliyor. 

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.