Between the Lions Projesi

Dezavantajlı Çocukların Okuma Becerilerini İyileştirmeyi Hedefleyen Dizi, Between The Lions! 

PBS Kids -müfredat üzerine temellendirilen eğlenceli içerikler yaratarak- hedef kitlesi olan çocukların hayatları üzerinde olumlu bir etki bırakmayı amaçlıyor. Eleştirel düşünme, hayal gücü ve merak gibi alanlarda teşvik sağlamak için medyanın ve teknolojinin tüm imkânlarından faydalandıklarını belirten PBS; anne-baba, öğretmen, bakıcı ve toplulukların desteğini alarak çocukların okuldaki ve hayattaki başarılarını arttırma amacı güdüyor.

Between the Lions da 2002 yılında bu amaçla yayınlanan PBS Kids dizilerinden biriydi. Okuryazarlık oranlarının en düşük olduğu yerlerde kaliteli bir televizyon programıyla fark yaratabileceğini gösteren dizi, yarım saatlik bölümler hâlinde yayınlanıyordu. Yürütülen araştırmalar, diziyi izleyen düşük gelirli çocukların okuma becerilerinde büyük ölçüde gelişme olduğunu ortaya çıkardı. Programı derslerinin bir parçası hâline getiren bazı öğretmenler, diziyle ilişkili materyaller kullanarak çocukların gelişimine ayrıca katkıda bulunuyorlardı.

Mississippi Devlet Üniversitesi Erken Öğrenme Enstitüsü’nden araştırmacılar sayesinde yürürlüğe giren proje, televizyona çok sık maruz kalan çocuklar için fark yaratmayı amaçlıyordu. Corporation for Public Broadcasting ve The Public Broadcasting Service tarafından finanse edilen projenin, okuma konusunda başarısız olacağı düşünülen risk altındaki çocuklara büyük katkı sağladığı çeşitli araştırmalarla desteklendi.

Önde gelen okuryazarlık uzmanlarıyla birlikte hazırlanan program öncelikli olarak televizyonda yayınlanıyor ve çeşitli kitapçık ve atölyelerle destekleniyordu; ancak artık PBS Learning Media üzerinden yalnızca seçilen kısımları paylaşılıyor ve erken okuryazarlık teşviki sağlamak üzere, hedef kitlesi olan öğretmen, anne-baba ve bakıcıların kullanımına ücretsiz olarak sunuluyor.

Başlangıç ve okul öncesi okuryazarlık becerilerine göre sınıflandırılan koleksiyon, K-1 ve okul öncesi olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. K-1 kategorisinde gözetilen faydalar akıcı konuşma, sesbilimsel farkındalık, ses okuma bilgisi, okuma-anlama ve kelime bilgisi gibi alanlardayken; okul öncesi kategorisi, kitap ve basım farkındalığı, dil ve kelime gelişimi, harf bilgisi farkındalığı ve fonolojik farkındalık olmak üzere dört gruba ayrılıyor. Koleksiyon 475 video ve bir interaktif etkinlikten oluşuyor.

Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Discovery Kids Wilbur...
Bu Çizgi Dizide...