Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi

Birlikte kitap okuma, bebek ve çocuklara hem öğrenme hem de ebeveynle nitelikli vakit geçirme fırsatı sunan bir deneyimdir. Çocuğa başka herhangi bir yolla elde edemeyeceği kazanımları ve deneyimleri sunar.

Erken dönemde başlatılacak bu faaliyet çocukta ileri dönemde oluşacak okuma alışkanlığına büyük oranda zemin hazırlar.

Çocuğa Kitap Okumanın Çocuğun Gelişimine Etkisi

Bebek/çocuk birlikte düzenli kitap okuma, erken okurya­zarlık becerilerini geliştirir

Sözel ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirir

Sözcük ve fiillerin yinelemeli kullanımı, çocukla­rın kelime bilgisini artırır

Kitap okur­ken bebek ile etkileşim hâlinde olmak (soru sormak, açıklamak, işaret etmek, yorum yapmak veya dikkati sağlamak için ses tonu ve vurguyu değiştirmek), frontal bölgedeki aktivasyonu artırarak bebeklerin dil ve diğer bilişsel becerilerini geliştirir

Kitap okuma sırasında ebeveynin farklı duygulardan söz etmeleri, okunanları çocuğun yaşa­mı ile ilişkilendirmesi, karakterin yaşadıkları ve his­settikleri ile ilgili sorular sorması çocuğun diğer insanların bakış açılarına dair farkındalık geliştirme­sine yardımcı olur.

Birlikte kitap okumayla, okuma ve yazılı metinlere karşı küçük yaşlarda geliştirilen ilgi sonraki dönemler için sürdürülebilirlik ve bireysel alışkanlık kazandırır.

Güntülü Tercanlı Metin, Gülbin Gökçay, ‘’Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi’’, ‘’Çocuk Dergisi’’, 14(3)89-94, 2014

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.