OKUYAY Platformu Danışma Kurulu Toplantıları Gerçekleştirildi!

OKUYAY Platformu’nun 24 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği toplantılarda okuma kültürünün yaygınlaştırması için yapılması gerekenleri düşünmek; ülke ihtiyaçlarını karşılayan çözüm ve içerikleri oluşturmak ve uygulanması için kamu nezdinde savunuculuk yapmak için oluşturduğu 0-6 Yaş, 6-18 Yaş (K12) ve Yetişkin OKUYAY Danışma Kurulları toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

7 Temmuz 2020’de 0-6 Yaş, 6-18 Yaş (K12) ve 10 Temmuz 2020‘de Yetişkin kurullarının online olarak gerçekleştirdiği toplantılarda toplumun her kesiminde kitaba erişim sorunu yaşandığı ortak sorun olarak dile getirildi. Kütüphane kullanımının azlığı, bağımsız kitapçıların eksikliği ve kamusal alanlarda okumanın yaygın olmayışı da belirlenen ortak sorunlar oldu. Kurullarda ayrıca pandemi döneminin okuma kültürünü nasıl etkilediği konuşuldu. Pandemi döneminin belirlediği yeni ihtiyaçların ve sonrasında yapılması gerekenlerin okuma kültürünü yaygınlaştırma çalışmalarına yeni bir bakış kazandırdığı vurgulandı. Yeni dönemde dijital dünyanın çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı üzerindeki etkisinin olumlu yönde artırılması için çaba gösterilmesi, okuma kültürünü yaygınlaştıran tüm paydaşların bu konuda yenilikçi bir bakış açısıyla çalışması gerektiğinin üzerinde duruldu.

Okuma kültürü ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak konusunda bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla okuma kültürüne destek olan kişilerden oluşturulan kurullarda sorunlar ortaya konarak çözüm önerileri paylaşıldı. Bu çözüm önerilerinin paylaşılacağı kamu kurumlarının ve destek alınabilecek STK’lerin tespit edilmesi için gerekli yöntem de belirlendi.

Danışma kurulları okuma kültürünü yaygınlaştırmak için kamu nezdinde savunuculuk yapabilmek için gerekli çalışmaları da yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

OKUYAY Platformu Sivil...