Okuma Türleri Serisi

Sesli Okuma

Metindeki sözcüklerin ve söz gruplarının tonlama, vurgu ve beden dili kullanılarak seslendirilmesidir. Anlatmaya ve hikâye etmeye olanak sağlayan bir okuma türüdür. Sesli okuma eğitiminde etkin bir yöntemdir. Sözcüklerin doğru seslendirilmesine, görsel hafızanın gelişmesine olduğu gibi, iletişim kurmayı sağladığı için bilişsel ve duyusal gelişime de yardım eder.
🗣️📖
Söz korosu oluşturarak ya da okuma tiyatrosu yoluyla da sesli okuma yapılabilir.

Sesli Okumanın Faydaları

Sesli kitap okumak grup olarak veya tek başına yapılabilen ve kişiye okuma alışkanlığının yanı sıra birçok başka faydası da olan bir okuma türüdür. Her yaştan okur için grup olarak veya yalnız yapılan sesli okumanın faydalarını bir araya getirdik.

🧠Hafızayı güçlendirir
🗣️Doğru bir diksiyon kazanmayı sağlar
💯Akıcı konuşma yeteneğini geliştirir
✅Kavrama gücünü geliştirir
💭Kelime dağarcığını artırır
📖Dinleme ve okuma becerilerini geliştirir
🎯Odaklanma gücünü keskinleştirir

Güdümlü Okuma

Hayatımızın farklı çağlarında, farklı teknikleri kullanarak okuyoruz. Okuma biçimimiz ihtiyaçlarımıza değişebileceği gibi kimi zaman da alışkanlıklarımızla şekilleniyor.
📚🗒️
Okumaya başladığımız ilk günden sonra okuma alışkanlığı edinmemizde farklı tekniklerin etkisi oldukça önemli, bu nedenle eğitimciler de okuma eğitiminde bu teknikler öğrencilerin yaşlarına ve dikkat seviyelerine uygun olarak kullanıyor. Güdümlü Okuma, bir öğretim metodu olarak öğretmen tarafından seçilen kitabın derste açıklamalar eşliğinde okunmasıdır.