OKUYAY Platformu Ankara Pilot Bölge Toplantısı Gerçekleştirdi!

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) pilot projelerini yürüteceği 4 bölgeden biri olan Ankara’daki ilk toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti. Ankara’da okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar, tespit edilen ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmaların konuşulduğu toplantıda; Ankara bölgesinde önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek iki pilot projenin nasıl uygulanacağına ve sürecine dair bilgiler paylaşıldı.

Ankara’nın pilot bölge olarak seçilmesinin ardından gerçekleşen ilk toplantıya Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve ikinci Başkanı Kenan Kocatürk ve Koray Seçkin, OKUYAY Platformu ekibi, platform ortaklarından Türk Kütüphaneciler Derneği, Kadıköy Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Okuma Kültürü Derneği temsilcileriyle birlikte Ankara’dan 60’a yakın STK temsilcisi, kitabevleri, enformel yapılar, öğretmenler, kütüphaneciler ve gönüllüler katıldı.

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nde 21 Ocak 2020Salı günü gerçekleştirilen toplantıda, OKUYAY Platformu’nun ve Adnan Ötüken Kütüphanesi’nin tanıtılmasının ardından Ankara’da okuma kültürünü yaygınlaştırmak için neler yapıldığı katılımcılar tarafından anlatıldı. Ankara’da okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik yapılan çalışmalar, tespit edilen ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Ayrıca toplantıda, OKUYAY Platformu’nun destekleyeceği ve Ankara bölgesinde önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek iki pilot projenin nasıl uygulanacağına ve sürecine dair bilgiler de verildi.