Covid 19 Salgını Nedeniyle Pilot Proje Başvuru Süresi Uzatıldı!

OKUYAY Platfomu Ankara, Adana, Samsun ve İstanbul için pilot proje başvuruları 11 Mart 2020‘de başlamış olup web sitesinde duyurusu yapılmış ve başvuru süresinin 23 Mart 2020’de sona ereceği ilan edilmişti.

Ancak küresel düzeyde dünyamızı etkileyen Korona virüsü riskine bağlı olarak pilot proje başvurularınızda aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz;

1- Başvuru süremiz 30 Mart’a kadar uzatılmış ve takvimimizde bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda bulunan Başvuru Rehberi yeni takvimiyle sizlerle paylaşılmaktadır

2- Pilot projelerinizin tasarlanmasında proje etkinliklerinize paralel olarak içinde bulunduğumuz kısıtlamalar sebebiyle dijital platformlardan yürütülecek projeler ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kaynakların üretilmesi eklenmelidir. Projeleri tasarlarken toplu etkinlik kısıtlamalarının devam etmesi ihtimalinin yanında 6 aylık uygulama sürecinde bu kısıtlamaların ortadan kalkması ihtimalini de göz önünde bulundurarak projelerinizi tasarlamanız faydalı olacaktır.

3- Proje uygulama süresi 6 ay olarak belirlenmiştir ancak etkinliklerin uygulanmasının bu süreç içinde gerçekleşememesi durumunda, uygulanmasında fayda gördüğümüz etkinliklerin bütçeleriyle birlikte Aralık 2020’ye kadar uygulanması için sizlerle ortak bir aksiyon planı tasarlanacaktır. OKUYAY Platformu olarak okuma kültürünün belirlenen bölgelerde yaygınlaştırılmasına destek olacak projelerin tahsis edilen bütçe çerçevesinde uygulanması için azami destek verilecektir.

Diğer belgeler için tıklayınız.

#evdeyimokuyorum